EF » EFnet » Gostovanja » Poslovna logistika v praksi

Poslovna logistika v praksi

25.10.2019

Pri predmetu Management nabave je asist. dr. Marko Budler v četrtek, 24. oktobra 2019, gostil Mitjo Medveščka iz Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. Gost je predstavil potek in pravne okvirje javnega naročanja, mejne vrednosti (razrede), obveznosti glede razpisov in dokumente, ki jih mora običajna prijava vsebovati. Povedano je apliciral na pogosto uporabljene primere (vozni park in stavbe).


Publish your comment: