EF » EFnet » EF raziskave » Management znanja in trajnostni razvoj socialnega dela

Management znanja in trajnostni razvoj socialnega dela

18.11.2019

Ključne besede:
Management znanja,
socialno delo,
trajnostni razvoj socialnega dela,
centri za socialno delo,
multiple decrement model.

Avtorji:

  • Simon Colnar, mag. posl. ved, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • ddr. David Bogataj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in University of Padua.

Namen članka:
V članku predstavimo povezovanje področij managementa znanja in socialnega dela, ki bo pomembno vplivalo na starajočo se družbo v Sloveniji v prihodnosti.

Ciljna javnost:
Bralci, ki jih zanima management znanja v socialnem delu. Raziskovalci in študenti na področju managementa in organizacije, ki preučujejo področje managementa znanja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V študiji preučujemo obseg in učinkovitost managementa znanja v socialnem delu ter primanjkljaj socialnih delavcev za zagotavljanje storitev v času, ko se prebivalstvo v Sloveniji stara. V ta namen uporabimo objektivno merilno orodje, ki temelji na že razviti matematično-aktuarski metodi. Naš primer temelji na zbiranju in analizi ustreznih podatkov, ki jih najdemo v javno dostopnih statističnih poročilih za Slovenijo. Obstoječi podatki nam omogočajo, da predstavimo napovedi, kako bolje napovedati prehode med različnimi stanji socialnih delavcev.

Glavne ugotovitve:
Naraščajoči primanjkljaj ustrezno usposobljenih socialnih delavcev ob hkratnem staranju prebivalstva in vse večjem številu ranljivih, starejših posameznikov, ki potrebujejo socialne storitve, predstavlja resen izziv za našo družbo. Razsežnost te težave je razvidna tudi iz različnih napovedi, ki domnevajo, da po vsem svetu verjetno že primanjkuje več milijonov socialnih delavcev za uspešno opravljanje socialnih storitev. Poleg tega ni niti dovolj študentov socialnega dela, ki bi to praznino lahko zapolnili, medtem ko je zaskrbljujoč tudi trend, da številni zaposleni v socialnem delu zapuščajo ali razmišljajo o tem, da bi zapustili svoj poklic. Oblikovalci politik v mnogih državah še ne razumejo vzorca naraščajočih potreb po socialnih storitvah in nimajo orodja, da bi lahko napovedali prihodnje povečanje potreb po socialnih storitvah in po izobraževanju ter oblikovanju zadostnega števila ustrezno usposobljenih socialnih delavcev. Poleg tega postane razumevanje vzorcev vstopa in izstopa socialnih delavcev na trg delovne sile in dinamika njihovih prehodov pomembno za oblikovalce nacionalnih politik in odločevalce. V našem prispevku gradimo na trenutnih raziskavah managementa znanja v okolju socialnega dela, da bi prikazali, da ima lahko management znanja pozitiven vpliv pri izpolnjevanju pomembne vloge socialnega dela v kateri koli starajoči se družbi. Z našo raziskavo prispevamo tudi k nerazviti literaturi o managementu znanja v javnem sektorju, zlasti v okolju socialnega dela in k pogledu na organizacijo, ki temelji na znanju. Predstavimo model vstopa in prehoda socialnih delavcev iz stanja pripravnika do popolno produktivnega socialnega delavca, do njegovega izhoda s trga delovne sile, ne glede na to ali gre za spremembo poklica, upokojitev ali smrt. Menimo, da je razpoložljivost socialnih delavcev v nacionalnem gospodarstvu odvisna od razvoja in operacionalizacije ustreznih politik, kjer lahko management znanja pomembno prispeva k izboljšanju obstoječega stanja. Naš model omogoča tudi merjenje kakovosti sistema nacionalnih politik, povezanih s stroko socialnega dela, kar doslej še ni bilo razvito in prikazuje kako lahko rešitve managementa znanja pozitivno vplivajo na celotno področje socialnega dela. Uporabimo objektivno merilno orodje, ki temelji na že razviti aktuarsko-matematični metodi. Naš primer temelji na zbiranju in analizi ustreznih podatkov, ki jih najdemo v javno dostopnih statističnih poročilih za Slovenijo. Obstoječi podatki nam omogočajo, da lahko predpostavimo, kako bolje napovedati prihodnje potrebe in prehode med različnimi stanji socialnih delavcev.

Uporabna vrednost za podjetja:
Proučevanje pozitivnega vpliva managementa znanja je uporabno za vsako organizacijo, ki deluje na področju socialnega dela. Najprej je potrebno ugotoviti kako razvit in učinkovit je management znanja v obstoječi organizaciji. Kasneje lahko z managementom znanja vplivamo tudi na to, da bi zagotovili ustrezno število primerno usposobljenih socialnih delavcih, ki bo pomembno za zagotavljanje socialnih storitev v naši starajoči se družbi.

Revija objave:
Sustainability

Rangiranje:
Current Impact Factor: 2.592; JCR category rank: 105/250 (Q2) in ‘Environmental Sciences’ (SCIE); 20/35 (Q3) in ‘Green & Sustainable Science & Technology’ (SCIE); 3/6 (Q2) in ‘Green & Sustainable Science & Technology’ (SSCI); 44/116 (Q2) in ‘Environmental Sciences’ (SSCI)

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: