EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

26.02.2020

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 25. februarja 2020 ponovno predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski in davčni vidik obračuna in izplačila različnih vrst stroškov dela (stroški plač, nadomestila plač, dodatki na plače, povračila stroškov in drugo) pri podjetjih in samostojnih podjetnikih. Vsebina je zelo aktualna in podvržena stalnim spremembam.

Gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek je predavanje popestrila z mnogimi praktičnimi podatki, primeri in izračuni. Na začetku predavanja je študentom podala podatek, da je za leto 2018 letna poročila AJPESU predložilo 66.749 gospodarskih družb, od tega 66.373 oziroma 99,4% po Slovenskih računovodskih standardih in 376 oziroma 0,6% po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Na koncu predavanja je študentom predstavila tudi poslanstvo in delovanje AJPES-a.


Image gallery:

Publish your comment: