EF » EFnet » Novice » Raziskovanje mestnega turizma v času pandemije

Raziskovanje mestnega turizma v času pandemije

21.01.2021

Temeljni raziskovalni projekt ARRS z naslovom Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane in Maribora izvajamo raziskovalci iz različnih disciplin pod vodstvom doc. dr. Naje Marot z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po našem mnenju je namreč k preučevanju turizma smiselno pristopati le v interdisciplinarnem raziskovalnem okviru. Poleg Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so konzorcijski partnerji še Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (vodja projektne skupine EF je prof. dr. Irena Ograjenšek), Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Celotna vrednost projekta, ki se je začel julija 2019 in bo trajal do junija 2022, znaša 150.000 EUR.

Pred pandemijo virusa COVID-19 je turizem v najrazličnejših pojavnih oblikah globalno ter v Sloveniji predstavljal eno najhitreje rastočih in najbolj donosnih gospodarskih panog. Še posebej se je v zadnjih desetletjih okrepil mestni turizem. Zaradi njega so prebivalci mest uživali številne pozitivne učinke, npr. pestro kulturno ponudbo, nova delovna mesta, razvoj kritične infrastrukture, rast bruto domačega proizvoda, in podobno. Vse več pa je bilo tudi negativnih učinkov – od višjih cen stanovanj in drugih dobrin, gneče v mestnih središčih, do hrupa in onesnaženosti.

Naš temeljni raziskovalni projekt smo zato v izhodišču zastavili, da bi natančneje preučili pozitivne in negativne učinke mestnega turizma, še posebej prostorske in družbene učinke. Z mešanico kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih pristopov (analizo statistike turizma, anketo o prostorskem obnašanju in odločanju turistov, delavnicami s predstavniki stroke in javnih institucij ter kartografsko analizo) smo želeli ugotoviti, katere rešitve za omilitev negativnih učinkov mestnega turizma ter izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva lahko ponudita prostorsko načrtovanje in turistični management sedaj in katere bi lahko ponujala v prihodnosti. Končni rezultat projekta naj bi bil model vzdržnega upravljanja mestnega turizma.

Globalna pandemija je zaradi zapiranja nacionalnih meja, prekinitve regionalnih letalskih povezav in drugih omejitvenih ukrepov močno prizadela prav turistično panogo. Še posebej negativno vplivajo ukrepi na mestni turizem in njegove izvedenke: kongresni turizem je povsem zamrl, zelo podobno velja za nakupovalni turizem. Kulturni in športni turizem ohranjajo v skrajno omejenem obsegu pri življenju le najbolj kreativni ponudniki z največ sponzorske zaslombe.

Posledično smo bili v okviru našega projekta primorani revidirati svoj raziskovalni fokus. V času od razglasitve karantene v Sloveniji dalje smo se zato lotili izvedbe v projektni prijavi nepredvidenega delovnega paketa z raziskavo o učinkih pandemije na mestni turizem. Pri različnih deležnikih mestnega turizma v Ljubljani in Mariboru smo preverili njihovo krizno pripravljenost in odziv na pandemijo ter njihov pogled na razvoj turističnega sektorja (in v tem okviru mestnega turizma) v “novi normalnosti”. Na tej osnovi je nastalo javno dostopno poročilo z naslovom “Mestni turizem in COVID-19”.

Foto: David Klepej

Capture


Image gallery:

Publish your comment: