EF » EFnet » 6. Vodstvo EF 2014

6. Vodstvo EF 2014

Vodstvo Ekonomske fakultete v letu 2014 sestavljajo (od leve proti desni): prodekanji prof. dr. Vesna Žabkar in prof. dr. Polona Domadenik, prodekan prof. dr. Tomaž Turk, dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, prodekanja prof. dr. Tanja Mihalič in tajnik fakultete mag. Nataša Mulec.


Publish your comment: