EF » EFnet » Napovedujemo » 17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji: Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije covida-19

17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji: Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije covida-19

03.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, skupaj z Društvom slovenska akademija za management, Fakulteto za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru in Fakulteto za management Koper Univerze na Primorskem, organizira 17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji. Tema letošnjega posvetovanja je »Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije covida-19«, ki bo potekalo v petek, 11. junija 2021.

V času epidemije covida-19 se gospodarske, javne, vladne in nevladne združbe soočajo z novimi okoliščinami delovanja, ki zahtevajo hitro odločanje managementa in učinkovito organizacijsko prilagajanje. Te prilagoditve zahtevajo spremembe v planiranju, organizaciji, vodenju, kontroli zaposlenih. Razvijajo se nove oblike organizacije dela zaposlenih. Organizacijsko prilagajanje močno vpliva na motivacijo, odnose med zaposlenimi, komunikacijo, vodenje, procese odločanja, zadovoljstvo pri delu, pripadnost zaposlenih, zavzetost za delo ipd. Posledice ukrepov zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 so mnogotere – pojavljajo se na ravni zaposlenih, na ravni oddelkov, na ravni združb in širše družbe. Posledice so tako negativne kot pozitive, saj vsako obdobje spreminjanja predstavlja tudi obdobje priložnosti za organizacijski razvoj, inovacije in napredek.

Na tem posvetovanju se ukvarjamo z naslednjimi vprašanji: kaj so ključni izzivi in dileme managementa z zornega kota izpolnjevanja zahtev različnih deležnikov, kako management te dileme razrešuje, kakšne organizacijske prilagoditve uveljavlja in kakšne so posledice teh sprememb na ravni zaposlenih in združbe.

K sodelovanju z izmenjavo teoretičnih in praktičnih spoznanj vabimo avtorje prispevkov, ki preučujejo katero od naslednjih ali sorodnih tem:

-         Kako so se spremenile zahteve in interesi deležnikov ter kako management razrešuje konflikte interesov v času epidemije covida-19;

-         Kako so se spremenili procesi strateškega, taktičnega in operativnega odločanja v času epidemije covida-19;

-         Kako se je spremenila organizacija poslovnih procesov in nabavnih poti v času epidemije covida-19; vpliv na management multinacionalnih podjetij;

-         Kako se je spremenila organizacija dela in usklajevanje zaposlenih; kakšne so nove inovativne (hibridne) rešitve organizacije dela;

-         Kako so spremembe vplivale na zadovoljstvo pri delu, zavzetost, motivacijo, nagrajevanje, spremljanje uspešnosti zaposlenih; spremembe na področju kadrovanja, usposabljanja in izobraževanja; zagotavljanje ravnotežja med službo in zasebnim življenjem;

-         Vpliv epidemije covida-19 na digitalizacijo poslovanja, podpora IT-rešitev in orodij managementu, delu na daljavo, usposabljanje zaposlenih in vodij;

-         Kako so podjetja zagotovila zaposlenim zdravje in varnost pri delu (fizično, psihično);

-         Kako se je spremenilo vodenje in odnos med vodji in sledilci, kateri so novi pristopi k vodenju in vplivanju na zaposlene v smeri doseganja skupnih ciljev v času epidemije covida-19; katere so ključne značilnosti vodenja v novih razmerah;

-         Izzivi pri komuniciranju z zaposlenimi, vloga komunikacije pri ohranjanju občutka povezanosti;

-         Izzivi organizacije in vodenja virtualnih in hibridnih timov itd.

 

Poziv za oddajo razširjenih povzetkov

Za sodelovanje na posvetovanju zadostuje, da se pripravijo razširjeni povzetki do 1000 besed, Prispevki so lahko praktični, kot npr. prikaz inovativnih rešitev podjetij, ali povsem teoretični, kot npr. pregled mednarodnih raziskav v zadnjem obdobju. Zlasti so zaželeni prispevki, ki obravnavajo organizacijske probleme, izpostavljajo vlogo razmerij in predlagajo konkretne rešitve.

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v diskusiji o ključnih izzivih managementa in organizacije v času epidemije covida-19.

POMEMBNI DATUMI

  • Rok za oddajo razširjenega povzetka: 15. april 2021
  • Registracija: april–maj 2021
  • Datum konference: 11. junij 2021

LOKACIJA: Po spletu

VEČ INFORMACIJ


Publish your comment: