EF » EFnet » EFnews » Informativni dan za doktorske študente

Informativni dan za doktorske študente

16.03.2021

V sredo, 10. marca 2021, je s pomočjo platforme Zoom na Ekonomski fakulteti potekal informativni dan za doktorske študente, ki se ga je udeležilo približno 50 zainteresiranih kandidatov. Informativni dan je otvorila dekanja dr. Metka Tekavčič, ki je med drugim dejala, da pot do doktorskega naziva ne bo lahka, jo bo pa olajšalo dejstvo, da bodo doktorski študenti prejeli vso podporo Ekonomske fakultete.

 

Doktorski študij poteka v angleškem jeziku in traja štiri leta. Ni brezplačen, vendar lahko zavzet doktorski študent del vloženega denarja dobi tudi povrnjen, saj iz prejete šolnine Ekonomska fakulteta sofinancira do tri konference in tri doktorske seminarje v tujini. V prvem letniku gre za zelo strukturiran proces, saj se od študentov pričakuje, da si z uspešno opravljenimi izpiti pri predmetih, kot so mikro- in makroekonomika, matematika in statistika, postavijo trdne temelje, na katerih lahko v naslednjih treh letih zgradijo svojo doktorsko disertacijo.

 

Red. prof. dr. Mateja Drnovšek je kandidate za doktorski študij opozorila, da se prijavni postopek začne že pred uradno prijavo, saj morajo kandidati vzpostaviti stik s svojimi bodočimi mentorji. Opozorila je tudi, da je vpisnih mest za doktorske študente praviloma manj, kot je prijavljenih kandidatov.

 

Katarina Dvorski, študentka tretjega letnika doktorskega programa, ki je poleg študija tudi redno zaposlena, je kandidatom položila na srce, naj se ne primerjajo z ostalimi, »saj ste unikatni. Sodelujte s kom, ki je bolj izkušen. Svoj um pripravite na težavne čase.« Bodočim doktorskim študentom je svetovala, da v prvem letu študija svoje študijske obveznosti opravijo čim prej.

 

Dr. Marko Budler, ki je doktorski študij uspešno zaključil in je trenutno asistent na Ekonomski fakulteti, je kandidate opozoril, da je med prvim predlogom in končnim izdelkom veliko raziskovalnega dela in revizij.

 

Vse o doktorskem študiju si lahko preberete na spletni strani Ekonomske fakultete: http://www.ef.uni-lj.si/doktorsko.

 

Uroš Konda, EF News


Publish your comment: