EF » EFnet » Novice » Izšla je knjiga Trženje v turizmu, avtorice prof. dr. Maje Konečnik Ruzzier

Izšla je knjiga Trženje v turizmu, avtorice prof. dr. Maje Konečnik Ruzzier

15.03.2021

Pri založbi Ekonomske fakultete je izšla knjiga Trženje v turizmu, avtorice prof. dr. Maje Konečnik Ruzzier, ki bo služila kot učbenik študentom istoimenskega predmeta na naši fakulteti, prav tako pa je knjiga namenjena turističnemu gospodarstvu, ki se sooča s trženjskimi izzivi v današnjem hitro se spreminjajočem okolju.

Knjiga ponuja celovit teoretični pregled, kako pristopiti k strateškemu načinu trženjskega razmišljanja v turizmu, saj poleg predstavitve širšega razumevanja trženjskega procesa, trga ponudnikov in porabnikov v turizmu nudi poglobljen pregled devetih elementov destinacijskega trženjskega spleta. K strateškemu vidiku so v knjigi dodani tudi taktični trženjski pristopi v turizmu, ki so se v zadnjem obdobju zaradi sprememb v okolju spremenili in nadgradili. Pomembna kakovost knjige se kaže v prepletanju teoretičnih vsebin in mnogoštevilnih praktičnih primerov. Poleg svetovnih primerov (npr. Yotel, TUI, Booking.com, znamka Nove Zelandije in Avstralije) je v knjigo vključena množica slovenskih aktualnih primerov (npr. znamka I feel Slovenia, Bohinj park eko hotel, Turizem Ljubljana, Postojnska jama, različne akcije in analize okolja Slovenske turistične organizacije), ki opozarjajo na to, da imamo tudi v okviru slovenskega turizma primere dobrih praks, na osnovi katerih se lahko učimo.

Knjigo sta recenzirali prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in prof. dr. Aleksandra Brezovec.

Knjiga je za nakup na voljo v naši e-trgovini.


Publish your comment: