EF » EFnet » Novice » Kulturni bazar 2021

Kulturni bazar 2021

08.06.2021

Kulturni bazar 2021 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan  udeleženkam in udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 29. junij 2021  v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes je letošnja osrednja tema programa  Kulturnega bazarja ter predstavlja različne načine, projekte in dejavnosti kulturno-umetnostne vzgoje, ki (po) kažejo, kako s povezovanjem umetnosti, znanosti, tehnologij in izobraževanja prispevamo k celovitemu in  ustvarjalnemu razvoju posameznika ter družbe kot celote. Posebna pozornost v programu je namenjena tudi  vsebinam, projektom in dejavnostim kulturnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov ob 30. obletnici  osamosvojitve Republike Slovenije.

Bogat program predstavlja in hkrati spodbuja nova kreativna partnerstva, ki prispevajo k razvijanju kritičnega  mišljenja, večji socialni vključenosti in krepitvi družbenih veščin.

Več o Kulturnem bazarju 2021 

 


Publish your comment: