EF » EFnet » Novice » Naložba v znanje in neotipljivi kapital se splača

Naložba v znanje in neotipljivi kapital se splača

17.06.2021

V sredo, 9. junija 2021, je Alumni EF z namenom predstavitve in diskusije o pomenu investicij v mehke dejavnike rasti predstavil različne vidike investicij v znanje, neotipljivi kapital in izzive rasti produktivnosti. Raziskovalci z različnih koncev Evrope so zbranim predstavili povzetke ugotovitev o tem, kako učinkovite so investicije v neotipljivi kapital, še posebej v današnjem spremenljivem času.

Z Univerze Vaasa na Finskem je dr. Hannu Piekkola, vodja projekta H2020 Globalinto, podal izsledke o tem, koliko podjetja investirajo v otipljivi in neotipljivi kapital glede na državo. Posebej je govoril o primerjavi o investicijah na mikro nivojih na področju Slovenije, Danske, Finske in Norveške.

Dr. Felix Roth z Univerze v Hamburgu je predstavil vpliv vlaganja v raziskave in razvoj ter razvoj človeškega kapitala na makro nivoju ekonomskega razvoja različnih evropskih držav, predvsem pa je prikazal investicije v Nemčiji.

Z Nacionalne tehnične univerze Atene (NTUA) je izsledke raziskave predstavil dr. Yannis Caloghirou in se osredotočil predvsem na to, koliko podjetja vlagajo v neotipljivi kapital ter kako pomembni so ti vložki. Seveda v današnjem času nismo mogli mimo vpliva covida-19 na gospodarstvo in smernic, ki nakazujejo na uspešnejše poslovne izide podjetij, ki so vlagala v razvoj, raziskave ter človeški kapital.

Dr. Mojca Bavdaž in dr. Tjaša Redek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani sta predstavili glavne izvlečke raziskave Globalinto na slovenskem tržišču. V grobem so izsledki pokazali, da Slovenija žal zaostaja v primerjavi z ostalimi državami, ki jih je raziskava pokrila.

Ne le v Sloveniji, tudi na drugih tržiščih so investicije v neotipljivi kapital, strateški fokus podjetja in tehnološko prestrukturiranje izjemnega pomena za dobro poslovanje podjetij tudi v prihodnosti.

Danica Tajčman, Efnews

 


Image gallery:

Publish your comment: