EF » EFnet » Napovedujemo » Posvet: Univerza in država

Posvet: Univerza in država

01.06.2021

Vabimo vas na posvet Univerza in država, ki bo v sredo, 9. 6. 2021, med 10.00 in 12.00 in si jo ogledate na tej ZOOM povezavi.

Uvodne razmisleke bodo prispevali rektor prof. dr. Igor Papič ter nekdanja rektorja zasl. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik in prof. dr. Ivan Svetlik.

Razpravo bo povezoval prof. dr. Rado Bohinc, avtor nedavno izšle monografije Univerza in država, ki podrobneje analizira visokošolsko zakonodajo ter sodno prakso in odločbe ustavnega sodišča na navedenih področjih. Utemeljuje pomembnost posebnega zakona, ki bo univerzo urejal ločeno.

 

Na Univerzi v Ljubljani želimo z razpravo osvetliti družbeni položaj univerze v veljavni zakonodaji, s poudarkom na razmerju med univerzo in državo ter na uresničevanju njene ustavno zajamčene avtonomnosti. Posebej bodo predstavljena odprta vprašanja visokošolske zakonodaje, dosedanja izhodišča Rektorske konference Republike Slovenije o zakonu o univerzi; še posebej kar zadeva pravni status univerze, notranja razmerja med članicami, financiranje univerze, razvoj človeških virov ter položaj visokošolskih učiteljev in raziskovalcev kot javnih uslužbencev ter razmerja med univerzo in trgom dela.

 

Razmislek o družbenem položaju univerze je del praznovanja 60-letnice UL FDV.

 

Vljudno vabljeni.

 


Publish your comment: