EF » EFnet » Novice » Dr. Andreja Kodrin, članica Mednarodnega posvetovalnega odbora EF, postala članica Naložbenega odbora programa InvestEU

Dr. Andreja Kodrin, članica Mednarodnega posvetovalnega odbora EF, postala članica Naložbenega odbora programa InvestEU

03.08.2021

Evropska komisija je pretekli teden imenovala dvanajst zunanjih strokovnjakov, ki so postali člani Naložbenega odbora programa InvestEU za obdobje štirih let. Med njimi je tudi članica Mednarodnega posvetovalnega odbora EF dr. Andreja Kodrin.

Program InvestEU temelji na uspešnem modelu naložbenega načrta za Evropo, Junckerjevem načrtu. Pod eno streho bo združeval Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) in trinajst drugih finančnih instrumentov. Program InvestEU zajema Sklad EU, Svetovalno vozlišče Invest EU in Portal Invest EU.

Program ima namen v naslednjih sedmih letih s proračunskim jamstvom EU v višini 26,2 milijarde EUR pritegniti več kot 372 milijard EUR javnih in zasebnih naložb ter dati dodaten zagon trajnostnim naložbam, inovacijam in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Program InvestEU je posebej prilagojen za zagotavljanje dolgoročnih sredstev podjetjem in za podporo politikam EU pri okrevanju po globoki gospodarski in socialni krizi, ko tržna razporeditev virov ni polno učinkovita in zaznana tveganja bistveno poslabšujejo zasebne naložbe. Program, katerega proračun delno izvira iz sredstev Next Generation EU, omogoča ključno podporo podjetjem v fazi okrevanja. Hkrati in v skladu s svojimi prvotnimi cilji zagotavlja močno osredotočenost vlagateljev na srednjeročne in dolgoročne prednostne naloge politike EU, kot so Evropski zeleni dogovor, Naložbeni načrt za Evropski zeleni dogovor in Strategijo za oblikovanje evropske digitalne prihodnosti.

Program hkrati podpira tudi aktivnosti strateškega pomena za EU, zlasti z vidika večje odpornosti in krepitve strateških vrednostnih verig.

Nedvisni naložbeni odbor programa InvestEU, katerega članica je tudi dr. Andreja Kodrin, odobrava uporabo jamstva EU za financiranje in naložbene operacije, ki so ga predlagali izvedbeni partnerji.

Program InvestEU podpira naslednja štiri glavna področja: Trajnostna infrastruktura, Raziskave, inovacije in digitalizacija, Mala in srednje velika podjetja ter Socialne naložbe in spretnosti.

Dr. Andreja Kodrin je v Naložbenem odboru pristojna za področje Raziskave, inovacije in digitalizacija. To področje zajema raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, prenos tehnologij in rezultatov raziskav na trg, podporo tržnim spodbujevalcem in sodelovanje med podjetji ter predstavitev in uvajanje inovativnih rešitev ter podpora rasti inovativnih podjetij in digitalizacija industrije EU.

Več informacij na povezavah: https://europa.eu/investeu/investment-committee_en in https://europa.eu/investeu/home_en.


Publish your comment: