EF » EFnet » Novice » Uspešna izvedba poletnih šol Ljubljana Summer School in Ljubljana Doctoral Summer School

Uspešna izvedba poletnih šol Ljubljana Summer School in Ljubljana Doctoral Summer School

30.08.2021

Konec meseca julija 2021 smo uspešno zaključili že drugo izvedbo poletnih šol Ljubljana Summer School in Ljubljana Doctoral Summer School preko spleta.

Program Ljubljana Summer School je potekal med 5. in 23. julijem in gostil 152 dodiplomskih in podiplomskih študentov iz 23 držav in 38 institucij, od tega je bilo več kot 100 študentov iz držav izven Evrope. 18 predavateljev iz 12 držav je izvedlo 17 različnih predmetov, kar nekaj smo jih ponudili prvič, npr. Digital Entrepreneurship and Business Transformation; Machine Learning for Business, Economics and Finance; International business development in a post pandemic world; Rise, Evolution and Industrial Organisation of the Fintech Sector, Behavioural and Experimental Economics.

Program Ljubljana Doctoral Summer School je potekal med 12. in 23. julijem. V dveh tednih se je 10 enotedenskih predmetov udeležilo kar 91 udeležencev iz 18 držav in 38 različnih institucijPredavatelji iz petih držav in osmih institucij so predavali izjemno raznolikim skupinam študentov, na kar smo še posebej ponosni. Veseli nas, da smo v program uspeli vključiti kar nekaj novih predmetov, in sicer Creativity in Research, Experimental Design and Analysis, Multilevel Analysis in Meta-Analysis.

V okviru obeh programov smo organizirali uvodna in zaključna srečanja z vsemi udeleženci in predavatelji. Na vseh predavanjih in srečanjih je prevladovala izjemno pozitivna atmosfera, na zaključnih srečanjih pa so vsi deležniki zelo pohvalili organizacijo obeh programov ter z nami delili svoje pozitivne izkušnje.


Publish your comment: