EF » EFnet » Novice » INFO KORONA ŠTUDIJ – vse informacije o pedagoškem procesu

INFO KORONA ŠTUDIJ – vse informacije o pedagoškem procesu

22.09.2021

19. 6. 2022 – POZIV K PONOVNI UPORABI MASK IN PREVIDNOSTI V ČASU IZPITNEGA OBDOBJA

Spoštovane študentke in študenti

Ker je med splošno populacijo zaznati hitro naraščanje okužb s covid-19, vas vljudno prosimo, da na izpite prihajate popolnoma zdravi.

V želji, da bi varno dokončali izpitno obdobje, tudi ponovno spodbujamo uporabo zaščitnih mask na fakulteti. Ker smo sredi izpitnega obdobja, vas prosimo, da se predvsem v zaprtih prostorih, kjer se ista skupina nahaja dlje časa, odločite za uporabo zaščitnih mask, s katerimi pred okužbo ščitimo sebe in druge.

Vodstvo Ekonomske fakultete


 

1. 3. 2022 – OBVESTILO O NADALJNJI IZVEDBI PEDAGOŠKEGA PROCESA

Spoštovane študentke in študenti,

Z velikim veseljem sporočamo, da je Senat UL EF na današnji izredni seji sprejel sklep o odpravi začasnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v rednem pedagoškem procesu na EF UL.

Za študente to pomeni, da se predavanj, seminarjev in vaj na fakulteti lahko udeležite vsi študenti, predhodne prijave preko Canvas-a niso več potrebne. Z vključno 21. marcem 2022 se ukinejo vsi neposredni prenosi predavanj, seminarjev in vaj v spletno okolje. Z 21. marcem 2022 preneha veljati tudi sklep Senata EF UL št. XXVIII/5-2 z dne 17. 1. 2022 glede obvezne tretjinske prisotnosti študentov v živo na fakulteti pri predavanjih, seminarjih in vajah posameznih predmetov.

V veljavi pa ostaja:

-          obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih,

-          razkuževanje rok in prezračevanje prostorov ter upoštevanje vseh drugih priporočil in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v povezavi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Še naprej velja tudi, da kolokviji in izpiti v poletnem semestru š. l. 2021/2022 potekajo praviloma v živo na fakulteti.

 

10. 2. 2022 – OBVESTILO O IZVEDBI PEDAGOŠKEGA PROCESA NA EKONOMSKI FAKULTETI UL V POLETNEM SEMESTRU 2021/2022

Z namenom, da študentom omogočimo čim bolj nemoten dostop do neposrednega pedagoškega procesa v prostorih fakultete ter varno izvajanje študijskega procesa v skladu z akreditiranimi študijskimi programi, ter zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bo pedagoški proces v poletnem semestru 2021/2022 prilagojen trenutnim razmeram.

Pedagoški proces na rednem študiju se bo v poletnem semestru 2021/22 izvajal v živo na fakulteti z neposrednim prenosom v online okolje. V primeru izboljšanja epidemiološkega stanja do te mere, da omejitveni ukrepi zaradi preprečevanja okužb ne bodo več potrebni, se neposredne prenose v online okolje v celoti ukine in preide na izvajanje študijskega procesa samo v živo na fakulteti. Neposredni prenos ni obvezen pri predmetih, kjer velikost predavalnice omogoča (ob ustrezni medsebojni razdalji) udeležbo vseh študentov pri pedagoškem procesu na fakulteti.

Za razliko od izvedbe pedagoškega procesa v zimskem semestru in glede na zmanjševanje fizične prisotnosti študentov v predavalnicah, je Senat EF UL sprejel sklep, da je za študente obvezna najmanj tretjinska prisotnost v živo na fakulteti pri predavanjih, seminarjih in vajah posameznih predmetov.

Obvezna prisotnost študentov se bo pri posameznih predmetih elektronsko preverjala– še vedno pa velja, da se je na predavanja, seminarje in vaje potrebno predhodno registrirati.

Udeležbo na predavanjih, seminarjih in vajah boste študenti registrirali za vsako predavanje, seminarje in vaje posebej na platformi Canvas v rubriki Courses/People/Groups. Registracija za posamezen termin predavanj, seminarjev in vaj bo možna en teden pred terminom izvedbe, zaključena pa bo ob 12. uri en dan pred izvedbo oz. prej v primeru zasedbe vseh razpoložljivih mest.

Študenti se lahko registrirate le v skupine, v katere ste po abecedi razporejeni po urniku.

Kolokviji in izpiti

Kolokviji in izpiti bodo v poletnem semestru š. l. 2021/2022 potekali praviloma v živo na fakulteti.

POMEMBNO

Pomembno je, da na fakulteto prihajate samo zdravi študentje, pomembna je pravilna uporaba mask, higiena rok in higiena kašlja. Nošenje mask je obvezno tako v skupnih prostorih fakultete kot v predavalnicah, celoten čas trajanja predavanj, seminarjev in vaj, vključno z odmori.

Vhod na fakulteto in preverjanje PCT pogojev

Vstop na fakulteto je za vse študente organiziran (zaradi preverjanja pogojev PCT vključno s samotestiranjem):

  • vhod pri VD/MD (pon. – petek od 7. do 18. ure),
  • vhod v pedagoški del iz atrija pri Edikuli KI (ponedeljek – petek od 7. do 18. ure),

 

Vsak delovnik po 18. uri in v soboto bosta za študente na voljo vhoda mimo recepcije.

Testiranje HAGT

Študenti imate možnost brezplačnega hitrega testiranja na parkirišču EF, od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30.

Samotestiranje

Od začetka poletnega semestra 14. 2. 2022 do vključno 3. 6. 2022 bo potekalo samotestiranje:

  • ob nedeljah: od 16.00 do 18.00 – vstop skozi glavni vhod EF
  • ob sredah: 7:00-8:00 v Dvorani Hofer (Mala dvorana)
  • ob petkih: 7:00-8:00 v Dvorani Hofer (Mala dvorana)

 

 

OBVESTILO O TESTIRANJU V IZPITNEM OBDOBJU 11. 1.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti

Skrb za varno okolje študentov je za nas med najpomembnejšimi, zato velja, da med izpitnim obdobjem, ki bo potekalo med 17. januarjem in 11. februarjem 2022  na fakulteto pridete zgolj in samo zdravi. V primeru bolezenskih simptomov ali odrejene karantene ne hodite na fakulteto in se od izpita obvezno odjavite. Na podlagi analize odjav bo fakulteta sprejela morebitne dodatne ukrepe za opravljanje izpitov v tekočem študijskem letu.

Za pristop k izpitom, ki bodo potekali fizično na fakulteti boste študenti morali predložiti dokazilo o negativnem testu, to velja za vse, tudi za cepljene in prebolele.

Kot dokazilo o negativnem testu za pristop k izpitu velja:

  • Potrdilo o opravljenem HAG testu, ki ni starejše od 24 ur
  • Potrdilo o opravljenem PCR testu, ki ni starejše od 48 ur
  • Evidenčni list o opravljenem samotestiranju na fakulteti, ki je opravljeno na dan izpita.

V primeru, da boste imeli na dan izpita potrjen pozitiven test, vam bomo omogočili izredno opravičeno odjavo od izpita.

Da bi se izognili dodatnemu stresu pred pisanjem izpita, vas spodbujamo, da opravite HAG testiranje na različnih testnih točkah po Sloveniji in na fakulteto pridete z ustreznim potrdilom in pred izpitom ne izgubljate časa za samotestiranje.

Študenti, ki testiranja HAG ne boste opravili, boste imeli možnost samotestiranje opraviti na fakulteti. Poudariti je potrebno, da v primeru večjega števila študentov, ki se bodo samotestirali, študenti prevzemate odgovornost za pravočasno opravljanje samotestiranja; v primeru, da vam samotestiranja ne uspe opraviti do začetka izpita, se le tega ne boste mogli udeležiti.

Samotestiranje bo na fakulteti organizirano vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure v prostorih P-125 in P-126; teste za samotestiranje študenti prinesete s seboj, saj vam jih na fakulteti žal ne moremo zagotoviti. Po opravljenem samotestiranju prejmete in izpolnite evidenčni list, s katerim lahko vstopite v predavalnico, v katero ste razporejeni za opravljanje izpita.

Verjamemo, da bomo z navedenimi ukrepi lahko zagotovili varno in nemoteno izvedbo zimskega izpitnega obdobja, predvsem pa si želimo, da tudi poletni semester v celoti preživimo na fakulteti.

Vse dobro, pazite nase in veliko uspehov pri izpitih.

 


Publish your comment: