EF » EFnet » Novice » Tretji prijavni rok za magistrski študij

Tretji prijavni rok za magistrski študij

27.09.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je vpis na magistrski študij še vedno mogoč. Rok za oddajo prijave in prilog v eVŠ (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) je 30. september.

V tretjem prijavnem roku za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje študijske programe:

  • Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (izredni študij)
  • Management v športu (izredni študij)
  • Poslovodenje in organizacija (izredni študij)
  • Poslovna informatika(izredni študij)
  • Računovodstvo in revizija (izredni študij)
  • Management (izredni študij)

Na mesta, razpisana v tretjem prijavnem roku, lahko kandidirate vsi, ki ste dobili obvestilo, da niste bili sprejeti niti s prvo, niti z drugo željo v okviru prvega ali drugega prijavnega roka, ter tisti, ki v prvem ali drugem prijavnem roku niste oddali prijave za vpis.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki.


Publish your comment: