EF » EFnet » Novice » Ali pomanjkanje ponudbe izobraževanja predstavlja oviro v razvoju socialnega podjetništva?

Ali pomanjkanje ponudbe izobraževanja predstavlja oviro v razvoju socialnega podjetništva?

27.10.2021

Ekonomska fakulteta sodeluje v  projektu SocialB, financiranemu s strani programa Erasmus+, katerega glavni cilj je razviti skupen paket vsebin za izobraževanje posameznikov in organizacij na področju socialnega podjetništva. Izobraževalna gradiva, ki bodo na voljo na učni platformi SocialB, temeljijo na pristopu kombiniranega učenja: 24 učnih enot je zasnovanih tako, da naslavljajo prepoznane vrzeli v znanju in potrebe po usposabljanjih na ključnih področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja socialnega podjetništva.

V prvem delu projekta je bila narejena raziskava med socialnimi podjetji, podpornimi institucijami in izobraževalnimi ustanovami (93 socialnih podjetij, 45 svetovalcev in partnerjev, 98 izobraževalnih programov in 52 izvajalcev izobraževalnih programov), na podlagi dobljenih rezultatov in ključnih izzivov za socialna podjetja pa je zasnovana vsebina učnih enot. Po mnenju socialnih podjetij so zanje ključna naslednja znanja in veščine: znanje in izkušnje glede upravljanja, razvoja in ohranjanja trajnosti/vzdržnosti in rasti socialnih podjetij, finančno načrtovanje in upravljanje, vključno z upravljanjem s tveganji in notranjo revizijo, veščine komunikacije, prodaje in marketinga, mehke veščine in medosebne veščine, upravljanje, razvoj in motivacija zaposlenih, pridobivanje sredstev iz različnih virov ter poslovno in strateško načrtovanje. V začetku leta 2022 bomo skupaj s socialnimi podjetji in drugimi ključnimi deležniki izvedli pilotno testiranje nekaterih učnih enot. Med udeleženci pilotnega testiranja bodo tudi socialna podjetja iz Slovenije.

Projekt poteka od januarja 2020 do decembra 2022, vključuje pa 8 partnerjev iz štirih držav: iz Slovenije Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Ekonomska fakulteta) ter Razvojna agencija Kozjansko, z Irske Tehnološka univerza Shannon (vodilni partner) in Ballyhoura Development CLG, iz Italije Univerza Rim – Tor Vergata Rome in Programma Integra SCS ter iz Grčije Univerza v Patrasu in Olympic Training and Consulting.

E-novice: https://socialb-erasmus.eu/sl/


Image gallery:

Publish your comment: