EF » EFnet » Novice » Odziv na letošnjo pripravo in izvedbo PKP

Odziv na letošnjo pripravo in izvedbo PKP

21.10.2021

PKP 2021 je za nami, pred menoj pa okroglih 380 strani debela knjiga “Achieving growth that matters”, ki v štirih povezanih poglavjih dokaj celovito in poglobljeno obravnava največje in precej srhljive srednje in dolgoročne izzive, ki jim je izpostavljeno svetovno in slovensko gospodarstvo ter družbe, s predlogi in primeri ustreznih makro in mikro odzivov. Pripravila jo je ogromna ekipa (okoli 80) vseh letošnjih študentov IMB, njihovih mentorjev-učiteljev, mentorjev iz gospodarstva in raziskovalcev.  Še “tople” sem se je resno lotil in se prepričal, da je 100 % aktualna, dobro povezana in z visoko kakovostnimi prispevki.

Sam sem v težkem procesu (samo zamislite si kako izgleda organizacijska in vsebinska koordinacija med toliko avtorji, soavtorji, mentorji…) nastajanja knjige letos sodeloval in bil navdušen nad željo po novih inovativnih prijemih, da bi bila knjiga ohranjena na mizah ali omizjih, brana in uporabljana v vseh treh naši dejavnostih: pedagoški, raziskovalni in svetovalni.

Koordinatorki IMB programa prof. dr. Poloni Domadenik sem na primer konec lanskega leta razložil, kako bomo dokončno spremenili predmet Finančni Management, tako da bo edinstven, aktualen in relevanten. Iz “klasičnega” predmeta poslovnih financ, ki v celoti temelji na neoklasični paradigmi, smo naredili tridelni predmet druge stopnje, na prvi del skrčena “klasična” vsebina, v drugem delu nadgrajena z najsodobnejšimi razlagami teorije obnašanja in drugih alternativ ter v tretjem delu razvoj sposobnosti študentov identificirati gospodarske in splošne družbene trende s prepoznavanjem poslovnih priložnosti in nevarnosti. Prof. Domadenikova se je takoj odzvala s kupom idej, kako bi se posebej tretji del predmeta sproti oblikoval in skozi vrsto iteracij, najprej s samostojnimi nalogami študentov ob vsebinski pomoči največjih strokovnjakov na proučevanih področjih v Sloveniji (npr. novih tehnologij, strukture primarne energije, delovne aktivnosti…), potem pa skozi čas postopno z vedno intenzivnejšim sodelovanjem mentorjev-učiteljev v obliki člankov knjige. Tako sem sam osnutke in predloge posamezne skupine študentov skozi iteracije bral in predlagal spremembe zagotovo vsaj šestkrat. Gre za veliko obremenitev, a je s kakovostjo končnega izdelka objavljenega v knjigi vse poplačano.

Navdušeno sem opazoval tudi ekipo naših učiteljev, ki bolj ali manj vsako leto sodeluje v raziskavah  za PKP, kako je v določeni fazi nastajanja knjige odločno poprijela za delo in kot dobro naoljen stroj zaključevala raziskave ter pripravila tekste. Kar nisem mogel verjeti, da je knjiga res končana do roka in predana udeležencem PKP. Še kakšen teden nazaj je izgledalo bolj kot misija nemogoče.

Tu pa navdušenja ni bilo konec. Predstavitev vsebine knjige, ki so jo v 40 minutah opravili trije študentje IMB, je bila zame kot pedagoga nekaj izjemnega. Samozavesten in profesionalen nastop brez branja, z dobro odmerjenim sproščenim premikanjem po odru, popolno obvladovanje vsebine, odlično obvladovanje angleškega jezika, nobenih težav s tehnologijo in še vse ostalo, je naredilo izjemen vtis in bučen aplavz. Najlepši način za sporočanje poslovnemu svetu, kakšne kompetence si pridobijo študentje na naši fakulteti.

Navdušila me je tudi prof. Tjaša Redek, ki je imela izredno težko nalogo voditi pogovor z eno ključnih oseb EU-ja Klausom Reglingom, direktorjem ESM. V PKP se je vključil iz letnega srečanja IMF in WB v Washingtonu, ZDA. Čas na razpolago za pogovor je bil izredno kratek, tehtnih vsebinskih vprašanj zanj ob sedanjih prelomnih časih pa neskončno mnogo z zelo različno težo. Vodenje razgovora je bilo vrhunsko, kot tudi odgovori g. Reglinga in v najkrajšem možnem času smo dobili odličen celovit pregled nad  kratko in dolgoročnimi izzivi ter možnimi rešitvami EU.

Tudi sicer so naši učitelji superiorno opravili svojo nalogo kot moderatorji posameznih okroglih miz PKP. Nisem pa se mogel znebiti občutka, da niso bili v ustreznih vlogah in bi lahko s svojim bogatim znanjem več prispevali, če bi odgovarjali na vprašanja, nekdo drug pa bi jih postavljal. Podobno sem imel občutek, da ni bila dobro izkoriščena priložnost predstaviti bolj podrobno zelo uporabne rezultate raziskav iz knjige. V celem trajanju PKP je bilo tem temam odmerjenih samo 40 minut časovno manj privlačnega prvega jutranjega srečanja.

Rad pa bi poudaril, da sem nad našim prispevkom letošnji PKP navdušen in se že veselim PKP 2022, ki je nova priložnost za nas, da vsebinsko pomagamo družbi, da bo uspešna pri spopadanju z izjemnimi izzivi,  ki smo jim priča. Skratka, da s svojimi aktivnostmi dosežemo čim večji pozitivni vpliv (impact), kar je ključna zahteva za uvrščanje fakultete med najboljše na svetu.

 

Dekanja prof. dr. Metka Tekavčič je v uvodu posebej poudarila pomen sodelovanja študentk in študentov programa IMB v raziskavi, ki daje pomembne ton konferenci. Študentom in študentkam ter mentorjem in mentoricam se je ob koncu njihove odlične predstavitve v imenu fakultete posebej zahvalila. V video posnetku pa je za portal EF spregovorila o pomenu in poslanstvu konference. Vabljeni k ogledu.

Prof. dr. Dušan Mramor

 

 


Publish your comment: