EF » EFnet » Novice » Študenti programa IMB navdušili na Poslovni konferenci Portorož (PKP)

Študenti programa IMB navdušili na Poslovni konferenci Portorož (PKP)

28.10.2021

V okviru Poslovne konference Portorož so študenti IMB programa predstavili raziskavo »Doseganje rasti, ki šteje«, na kateri so skupaj z mentorji intenzivno delali tri mesece.

Prof. dr. Tjaša Redek sourednica knjige, v kateri so bili objavljeni prispevki študentov in njihovih mentorjev, je ob tem povedala: »Ena naših nalog v okviru Poslovne konference Portorož je priprava knjige, ki je vsebinski spremljevalec konference. Knjiga je z vidika Ekonomske fakultete velika dodana vrednost, zato, ker z njo študente programa IMB že zgodaj vključimo v poslovno razmišljanje in jim zadamo nalogo, da posamezne aktualne teme interpretirajo s poslovnega vidika. Na drugi strani pa gospodarstvu ponudimo vsebinsko bogat in analitično podprt pogled na aktualno dogajanje.«  

Študenti so na izbranih projektih pričeli z delom že v času drugega semestra magistrskega študija v okviru predmeta Finančni management pod vodstvom prof. dr. Dušana Mramorja. »Znotraj aktualnih globalnih izzivov smo se osredotočili na dva najpomembnejša, podnebne spremembe in staranje populacije. Zanimivi sogovorniki, ki jih je v naš online razred »pripeljal« profesor Mramor, so nam omogočili kvalitetno razpravo, ki smo jo nadgradili s samostojnim raziskovalnim delom,« je o raziskavi povedala študentka Lucija Divjak.

»Z raziskavo smo želeli ponuditi rešitve za identificirane izzive, predvsem za dekarbonizacijo in staranje prebivalstva, tako na ravni države kot tudi podjetij, ki se odzivajo s transformacijo poslovnih modelov. Ugotovili smo, da je prava smer naslavljanja teh izzivov skozi povečanje produktivnosti in razvoj novih tehnologij. Razvili smo tudi konceptualni okvir, ki bi predstavljal dobro osnovo za rast dodane vrednosti v mikro in malih podjetjih in ga aplicirali na primer občine Izola,« je o rezultatih raziskave poročal študent Domen Arne Jelovčan.

“Občina Izola je izredno zadovoljna s sodelovanjem s študenti IMB programa Ekonomske fakultete in opravljenim delom. Študenti so naslovili enega od ključnih razvojnih izzivov v občini in sicer razvoj podjetniške infrastrukture, ki bo zagotavljala višjo dodano vrednost, kot jo zagotavljajo običajne poslovne cone. Posebej pa nas veseli, da je model, ki je bil predstavljen, uporaben in prenosljiv tudi v druge občine, regije in tudi v širši Jadransko-ionski prostor, kar smo kot podporna točka za uresničevanje sodelovanja  v okviru Strategije EU za Jadransko-Ionski makro-regiji (EUSAIR) še posebej veseli ,” je pomen konkretno predlaganih rešitev, ki so nastale znotraj predstavljene raziskave, komentiral Iztok Škerlič, direktor  Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Izola.

O pomenu predstavitve svojega dela na PKP je študentka Taja Novak Levstek povedala: »Za nas kot študente je velika čast, da lahko svoje delo predstavimo na tako pomembnem poslovnem dogodku kot je PKP. S tem tudi vidimo, da sta naš trud in trdo delo poplačana.«

Delo študentov pa je zagotovo poplačal tudi odziv publike po predstavitvi in pogovori, ki so sledili. Dr. Aleš Gorišek, NLB,  je po predstavitvi izpostavil pomen vključevanja študentov v tovrstne dogodke: »Zelo je pomembno, da mlade v času njihovega študija vključimo v razmišljanje in raziskovanje aktualnih tematik in konkretnih izzivov, s katerimi se dejansko soočamo v poslovnem svetu. Sodelovanje študentov IMB na PKP je lep primer takšnega vključevanja. S poslovnega vidika je zanimivo, da študenti dodobra preučijo izbrano tematiko, jo podprejo s konkretnimi številkami in to zagovarjajo pred kritičnim okoljem ljudi, prekaljenih v praksi. Ocenimo lahko učinke in posledice preteklih politik in dogodkov na vrednote mlade generacije, ki se izzivov loteva na drugačen način. Za nas podjetja, takšne raziskave predstavljajo svež pogled na to, kaj se in kaj se bo dogajalo na trgu.«

V sklopu konference sta bili organizirani tudi dve predstavitvi kariernih programov s strani mednarodnih podjetij Hilti in Novartis, za organizacijo katerih je poskrbela Pika Silva Šiškin. 


Image gallery:

Publish your comment: