EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela oceno svojega vpliva na deležnike prek sistema BSIS

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela oceno svojega vpliva na deležnike prek sistema BSIS

15.11.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je uspešno zaključila ponovno presojo fakultete prek sistema EFMD za ocenjevanje vpliva poslovnih fakultet in šol Business School Impact System (BSIS), ki ga vodi profesor Michel Kalika, direktor BSIS/EFMD. Dvodnevni proces presoje, ki je potekal julija 2021 v Ljubljani, je, kot doslej, zagotovil odlično sodelovanje zaposlenih in glavnih deležnikov v procesu presoje vpliva fakultete v našem ožjem in širšem okolju. Prvotna presoja je bila izvedena leta 2018, letošnja ponovna presoja v okviru predpisanega triletnega cikla pa je fakulteto znova spodbudila, da se še bolj osredotoči na svoj resnični vpliv in prispevek družbi.

Sam proces in priporočila BSIS so fakulteti pomagala identificirati ukrepe za izboljšanje kakovosti in pogled na fakulteto s širšega zornega kota. Zelo spodbudno je, da so strokovnjaki v procesu obnove ugotovili, da se je vpliv fakultete od prve presoje BSIS povečal in da se je tudi sposobnost fakultete, da prikaže in sporoča svoj vpliv in prispevek, izboljšala.

 

Kaj so strokovnjaki BSIS/EFMD v svojem poročilu zapisali o Ekonomski fakulteti?

Strokovnjaki BSIS/EFMD, ki so EF obiskali julija 2021, v svojem poročilu ugotavljajo, da ima fakulteta pomemben vpliv na svoje ožje in širše okolje, in poudarjajo nekaj značilnosti fakultete:

 

V slovenskem okolju:

  •  je največja visokošolska ustanova v Sloveniji na področju ekonomskih in poslovnih ved in edina mednarodno trojno akreditirana poslovna šola v Sloveniji; s skoraj 1000 mednarodnimi študenti ponuja živahno učno okolje,
  • ima vodilni položaj v Sloveniji na področju vseh svojih glavnih dejavnosti,
  • je največji center za poslovno izobraževanje na področju managementa, ima izjemen akademski vpliv, njene raziskave in intelektualni vpliv so globalni in lokalni,
  • ima obsežen vpliv na podjetja in organizacije v Sloveniji, zahvaljujoč svoji aktivni, izkustveni pedagogiki, ki si nenehno prizadeva povezati učenje in prakso,
  • je kot osrednje vozlišče nacionalnega omrežja in ekosistema močno gonilo gospodarstva, ne le prek svojih diplomantov, temveč tudi s prispevki fakultete (v smislu raziskav, svetovanja in delovanja v različnih javnih službah) k oblikovanju in delovanju nacionalnega gospodarstva.

 

Mednarodno:

  • fakulteta je še izboljšala svoj položaj z internacionalizacijo, razvojem programov, kakovostjo poučevanja, visokokakovostnimi raziskavami, razvojem vodstvenega izobraževanja ter močnimi povezavami s poslovno skupnostjo,
  • mednarodno prepoznavnost fakultete je pomembno spodbudila uvrstitev fakultete na lestvico Financial Times najboljših programov Masters in Management na svetu ter na lestvico najboljših poslovnih šol v Evropi, ki je bila dosežena pred tremi leti.

 

Poročilo poudarja, da ima fakulteta širok in močan vpliv v družbeni sferi in je v smislu družbene odgovornosti vzor drugim institucijam v svojem okolju. V tem okviru med drugim posebej izpostavlja:

Aktivnosti fakultete v času krize covida-19, ko je šola naredila pomemben korak s prevzemom odgovornosti za pomoč podjetjem v Sloveniji pri soočanju s krizo. EF je to storila tako, da je proaktivno komunicirala prek štirih različnih novih kanalov: EF informira, EF pomaga, EF prispeva in EF osebno. EF je v tem okviru organizirala vrsto odprtih dogodkov (31) s 70 govorci, ki so pritegnili približno 30.000 udeležencev.

Več na povezavi.

 

Poročanje fakultete o družbenem vplivu: Fakulteta je v letu 2021 začela poročati o družbenem vplivu tudi z označevanjem rezultatov svojih publikacij s Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN-SDG).

 

Publikacije Ekonomske fakultete in UN-SDG

 432

 

Večina prispevkov publikacij fakultete, kjer SDG pokriva > 10 % rezultatov, se nanaša na SDG 3, 8, 9 in 12 s poudarkom na gospodarstvu in ciljih, ki so povezani z ljudmi.

Več na povezavi.

 

Ali ima proces BSIS »vpliv« na Ekonomsko fakulteto?

Strokovnjaki BSIS so pohvalili EF UL kot napredno mislečo, zavzeto in družbeno odgovorno šolo, ki je zavezana k spodbujanju sprememb v korist vseh deležnikov in družbe: to je očitno v njeni progresivni zmožnosti podpore novim podvigom, njenem obsežnem akademskem in strokovnem povezovanju ter zavezanosti ohranjanju priznanih standardov mednarodne odličnosti ob hkratnem spoštovanju načel in praks Ciljev trajnostnega razvoja ZN (SDG).

Predvsem dejstvo, da so strokovnjaki izpostavili vpliv kot kulturo fakultete: »pri tem ne gre za vprašanje vpliva, temveč je slednji del njihove kulture: kulture zvestobe – vračanje državi je privilegij« (impact is not a question here, but a culture: a culture of loyalty – “giving back to the country is a privilege”), je za Ekonomsko fakulteto izjemno priznanje in velika obveza, da to še naprej potrjuje v prihodnosti, tako v prenovljeni strategiji kot z dejanji.

Povratne informacije BSIS s priporočili strokovnjakov zagotavljajo odlično priložnost, da fakulteta potrdi in opredeli prihodnje ukrepe za izboljšanje svoje kakovosti in vpliva. Pomembna je tudi podpora strokovnjakov BSIS, da komunikacijo vpliva naše fakultete izvajamo pogosteje in jo usmerimo k več deležnikom.

 

O sistemu ocenjevanja vpliva poslovnih šol na okolje BSIS

Sistem BSIS je bil razvit za pomoč poslovnim šolam in fakultetam pri komuniciranju o njihovem pozitivnem vplivu na lokalno okolje, z leti pa se je BSIS vse bolj razvil in dokazal kot orodje za nenehne izboljšave. BSIS fakultetam in šolam pomaga prepoznati ključne prednosti in priložnosti za razvoj v skladu z njihovo zgodovinsko identiteto ter ob tem pomaga tudi pri strateških razvojnih usmeritvah. Od leta 2014, ko BSIS deluje kot skupni projekt EFMD Global in FNEGE, je bilo s tem sistemom uspešno ocenjenih 55 poslovnih šol po vsem svetu. Celovito orodje za oceno učinka sistema ocenjevanja vpliva poslovnih šol BSIS je zasnovano tako, da omogoča izdelavo ocene vpliva institucije na njeno lokalno okolje – mesto ali regijo, v kateri se nahaja. Proces BSIS je v okviru dogovora o sodelovanju med EFMD Global Network in FNEGE na voljo članom EFMD po vsem svetu.

Če želite izvedeti več o BSIS, obiščite spletno stran.


Image gallery:

Publish your comment: