EF » EFnet » Gostovanja » Tilen Šarlah iz Feelsgood Social Impact Investment Fund pri predmetu Socialno podjetništvo

Tilen Šarlah iz Feelsgood Social Impact Investment Fund pri predmetu Socialno podjetništvo

11.11.2021

V torek, 9. 11. 2021, je pri predmetu Socialno podjetništvo (nosilka izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel) gostoval gospod Tilen Šarlah, upravljalec slovenskih naložb z družbenimi vplivi pri FeelsGood Social Impact Investment Fund. Gre za prvi alternativni investicijski sklad podprt s strani Evropskega investicijskega sklada na področju Slovenije in Hrvaške. Sklad je namenjen financiranju socialnopodjetniških in drugih podjetniških iniciativ, ki imajo za poslanstvo družbene in okoljske koristi in vplive (ang. social impact) in so hkrati tržno naravnani. Gospod Šarlah je v svoji zanimivi predstavitvi predstavil organizacijsko strukturo in način upravljanja sklada, finančno strukturo ter strategijo izbora in vodenja investicij. Sklad je začel delovati v letu 2021 in bo do konca leta vložil sredstva v dve hrvaški in eno slovensko podjetje, za katere se predvideva ustvarjanje pomembnih družbenih koristi, zasledovanje izbranih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov in finančni donos. Gospod Šarlah je diplomant Ekonomske fakultete z bogatimi izkušnjami iz finančnega sveta.


Image gallery:

Publish your comment: