EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani tudi v letu 2022 nosilka certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani tudi v letu 2022 nosilka certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

25.02.2022

Olimpijski komite Slovenije je Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani podaljšal veljavnost certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. Fakulteta se je izkazala kot športnikom prijazna izobraževalna institucija, saj z različnimi prilagoditvami študentom športnikom omogoča gradnjo dvojne kariere. Trenutno na Ekonomski fakulteti študira 46 vrhunskih športnikov. Ekonomska fakulteta, ki je med prvimi že leta 2019 prejela certifikat, podpira športne kariere študentov ob istočasnem študiju in jim s tem omogoča ustrezno raven izobraževanja, kar olajša prehod na novo poklicno pot po končani športni karieri. Doseganje visoke ravni športne uspešnosti od športnika zahteva poleg pogostih in intenzivnih treningov tudi sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih doma in v tujini. Usklajevanje tovrstnih obveznosti z zahtevami izobraževalnega procesa predstavlja študentom športnikom izziv usklajevanja aktivnosti in pa pogosto tudi motivacije.

Kaj pravzaprav je dvojna kariera?

Dvojna kariera športnika je pomemben segment Zakona o športu, saj aktivnim športnikom med drugim omogoča prilagojeno izvajanje izobraževalnega procesa in študijskih obveznosti. Za študente športnike to pomeni:

  • razvoj vseživljenjske odličnosti posameznega športnika skozi njegove cilje na športnem področju, pri izobraževanju in kasnejši vključitvi na trg delovne sile,
  • strokovno načrtovanje in organizacijo pogojev za dvojno kariero vrhunskih športnikov, ter
  • uresničevanje strategije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, v skladu s smernicami EU za dvojno kariero športnikov in Nacionalnim programom športa 2014-2023.

Družba in šport sta neločljivo povezana koncepta in uživata vzajemne koristi. Za družbo pomenijo dobro izobraženi športniki zgled mladim, kar prispeva k veljavi odličnosti v družbi. Športniki pa s tem dobijo priložnost, da lahko med športno kariero pridobijo formalno izobrazbo in postanejo tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela. S tem se spodbuja odličnost tako na področju vrhunskih športnih dosežkov kot tudi izobraževanja.

V sredo, 15. decembra 2021, smo na Ekonomski fakulteti v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo in Olimpijskim komitejem Slovenije organizirali in v živo prenašali okroglo mizo na temo dvojne kariere športnikov. Na dogodku je sodeloval viš. pred. mag. Vinko Zovko, predstojnik izobraževalne enote za športno vzgojo na Ekonomski fakulteti, ki je predstavil procese, ki jih v podporo športu in športnikom izvajamo na Ekonomski fakulteti. Sistem je namreč priznan kot primer dobre prakse, saj učinkovito spodbuja odličnost na področju izobraževanja in vrhunskih športnih dosežkov.

Za več informacij o dodeljenem certifikatu kliknite tukaj.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: