EF » EFnet » Gostovanja » Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

24.02.2022

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo, katerega izvajalec je mag. Aleksander Igličar in se izvaja v 3. letniku računovodske smeri na dodiplomskem študiju UPEŠ in VPŠ programa, je v torek, 22. februarja 2022 kot gostujoča predavateljica predavala gospa mag. Mojca Kunšek,  direktorica AJPES-a, s predavanjem Obračun stroškov dela.

Gospa Mojca Kunšek je študentom predstavila vsebinski, zakonodajni in računovodski vidik obračunavanja stroškov dela v javnem in zasebnem sektorju. Stroški dela so praviloma pomemben strošek v vseh podjetjih, ki je zakonsko zelo reguliran. Ob obračunu stroškov dela morajo podjetja obračunati prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter obračunati akontacijo dohodnine, ki je davek na dohodke fizičnih oseb.

Predavateljica mag. Mojca Kunšek je vsebino osvetlila z mnogimi praktičnimi primeri iz njenih bogatih praktičnih izkušenj in iz dnevne poslovne prakse.

Na koncu predavanja je predstavila delovanje AJPES-a, agencije za javno pravne evidence in storitve, ki vodi poslovni register slovenskih gospodarskih subjektov in zbira Letna poročila gospodarskih družb.


Publish your comment: