EF » EFnet » Novice » Raziskovalno letno poročilo 2021

Raziskovalno letno poročilo 2021

14.04.2022

Raziskovalno letno poročilo Ekonomske fakultete UL 2021 odstira spodbudne rezultate, ki jih je fakulteta dosegla na znanstvenoraziskovalnem delu v preteklem letu. Kot pravi v nagovoru prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij prof. dr. Miha Škerlavaj, je bilo leto 2021 v luči raziskovalnega področja EF precej razburkano, saj smo se spopadali s pandemijo ter vsemi posledicami na gospodarskem, poslovnem, socialnem in psihološkem nivoju. Obenem so se s koncem leta začeli nakazovati pomembni premiki v zakonodajno-institucionalnem okviru znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kljub vsemu je bila fakulteta uspešna pri pridobivanju novih raziskovalnih sredstev. Opažen je tudi pozitiven trend v številu in kakovosti objav, kar 91 odstotkov jih je povezanih z enim od ciljev trajnostnega razvoja. Vse o raziskovalnem delu ter posamezne analize v letu 2021 si lahko ogledate v spletni izdaji.

Vabljeni k branju.


Publish your comment: