EF » EFnet » Novice » Strokovni dogodek o odgovornosti podjetij in direktorjev v skladu z novim predlogom Direktive

Strokovni dogodek o odgovornosti podjetij in direktorjev v skladu z novim predlogom Direktive

15.04.2022

V petek, 15. aprila 2022, je v hibridni obliki – v Lila dvorani Ekonomske fakultete UL in po Zoomu – potekal strokovni dogodek.  Organizator dogodka je bil CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije, podpornik dogodka pa je bila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Na dogodku smo govorili o odgovornosti podjetij in direktorjev v skladu z novim predlogom Direktive o skrbnem pregledu trajnosti podjetij, ki ga je EU komisija sprejela februarja letos.  Predlog je bil poslan v pogajanja v Evropski parlament in Svet.

Cilj predloga je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Podjetja bodo morala odkriti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti škodljive vplive svojih dejavnosti na človekove pravice, npr. v zvezi z delom otrok in izkoriščanjem delavcev, ter na okolje, npr. na onesnaževanje in izgubo biotske raznovrstnosti. Predlog se uporablja za lastne dejavnosti podjetja, njegovih hčerinskih družb in njegovih verig vrednosti.Predlog uvaja tudi dolžnosti direktorjev, da vzpostavijo in nadzorujejo izvajanje primerne skrbnosti ter jo vključijo v poslovno strategijo. Poleg tega morajo direktorji pri izpolnjevanju svoje dolžnosti, da delujejo v najboljšem interesu podjetja, upoštevati človekove pravice, podnebne spremembe in okoljske posledice svojih odločitev. Nova pravila o primerni skrbnosti se bodo uporabljala za vse družbe z omejeno odgovornostjo v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka po vsem svetu ter druge družbe z omejeno odgovornostjo z več kot 250 zaposlenih in čistega prihodka po vsem svetu več kot 40 milijonov evrov. Posredno preko dobavnih verig se bodo pravila dotaknila tudi SME.Nova pravila bodo podjetjem zagotovila pravno varnost in enake konkurenčne pogoje, potrošnikom in vlagateljem pa večjo preglednost. Predvsem pa bodo pospešila zeleni prehod in varovala človekove pravice v Evropi in zunaj nje.
Posnetek dogodka si lahko ogledate tu:

SPODAJ SI LAHKO OGLEDATE, KAKO JE IZGLEDAL PROGRAM DOGODKA:
9.00 Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER
Predstavitev osnutka direktive 
Lela Mélon, izvršna direktorica Planetary Wellbeing Institutional Framework, EUTOPIA Young Leaders Academy (YLA)
Kritične točke direktive
Mirjam Wolfrum, vodja politik CDP Europe
Predavanje bo v angleškem jeziku.
Pogled na direktivo iz slovenske perspektive
Jaka Cepec
, izredni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, EUTOPIA Young Leaders Academy (YLA)
9.45 – 11.00 Okrogla miza z moderirano razpravo s publiko
Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative, Iskraemeco
Larisa Grizilo
, glavna direktorica za področje človeških virov in komunikacij, A1 Slovenija
Petra Kandus, vodja za podnebno ukrepanje in zeleno preobrazbo podjetij, CER; nekdanja vodja Office of Environmental and Energy Programs The Port Authority of New York & New Jersey
Okroglo mizo in moderirano razpravo bo vodila
Lela Mélon, izvršna direktorica Planetary Wellbeing Institutional Framework, EUTOPIA Young Leaders Academy (YLA)
11.00 – 12.00 Mreženje

 


Publish your comment: