EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: “ Obravnavanje prekarnosti na poslovnih šolah je del naše družbene odgovornosti”

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: “ Obravnavanje prekarnosti na poslovnih šolah je del naše družbene odgovornosti”

16.05.2022

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je skupaj z Inštitutom za študije prekariata v zadnjih dveh letih sodelovala in soorganizirala že šest posvetov in izdala dva zbornika raziskav in študij na to temo. Vselej so k dialogu o tej pomembni temi trajnostne družbe prihodnosti, povabili najbolj vidne osebnosti slovenskega sindikalističnega, gospodarskega in političnega okolja.

 

Zadnji aktualni posvet na temo prekarnosti, ki se je osredotočil na ozaveščanje problema in vloge mestnih občin, je potekal 12. Maja 2022 v Državnem svetu,  kjer je prof. dr. Metka Tekavčič v uvodu poudarila, da je bila  prav Ekonomska fakulteta leta 2017, ob gostiteljstvu mednarodne konference EFMD, ki se jo je udeležilo več kot 300 dekanov vodilnih ekonomsko poslovnih šol, ena izmed prvih šol, ki je na prvi pogled obrobno temo prekarnosti, celovito izpostavila iz vidika širših družbeno – ekonomskih posledic. Dejstvo je, da je ta tema tudi izjemno pomembna za univerzitetno in akademsko okolje. Pomembna je za študente, za njihovo vključevanje na trg dela, zato je ključno, da se prekarnost in njene posledice tudi celovito raziskuje. Prof. dr. Bogomir Kovač je na dogodku izpostavil, da je prekarnost globoko vsajena v strukturo tržne družbe. Njeno odpravljanje tako nikakor ne more biti nekaj parcialnega in zahteva celovito reformo trga dela. “Prekarnost mora preprosto postati tema za strateško usmeritev v smislu politik za njeno preprečevanje. V zadnjih letih smo o tem izvedeli dovolj. Gre za to, kako začeti ukrepati,” je poudaril.


Publish your comment: