EF » EFnet » Gostovanja » Gostovanje mag. Benjamina Jošarja pri predmetu Management znanja in učenja

Gostovanje mag. Benjamina Jošarja pri predmetu Management znanja in učenja

11.05.2022

Predsednik uprave Triglav Skladi d.o.o., mag. Benjamin Jošar je nagovoril študente pri predmetu Management znanja in učenja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru vabljenega predavanja ter s študenti delil svoje izkušnje in priporočila bodočim generacijam na temo »Pomen omrežij za vodenje in prenos učenja ter prenos znanja na vodstveni ravni.« Gostu se iskreno zahvaljujemo za obisk na fakulteti in delitev izkušenj v okviru vabljenih predavanj.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo na dodiplomskem študiju pri predmetu Management učenja in znanja, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Colnar in sodelavci pedagogi doc. dr. Barbara Grah, doc. dr. Aleša Saša Sitar, gostili gosta iz poslovne prakse – mag. Benjamina Jošarja, predsednika uprave družbe za upravljanje, Triglav Skladi, d.o.o. Gostovanje je potekalo v okviru modula z naslovom »Pomen omrežij za vodenje in proces učenja in prenos znanja na vodstveni ravni,« ki ga je vodila red. prof. dr. Sandra Penger.

Mag. Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi, d.o.o., vodilne družbe za upravljanje premoženja v Republiki Sloveniji, kjer upravlja več kot 1,5 milijarde premoženja za več kot 100 000 vlagateljev, je eden od vodilnih ekspertov na področju izvršnega vodenja na finančnem področju v Republiki Sloveniji. Iz njegovih dragocenih izkušenj iz vrhovnih vodstvenih procesov v mednarodnem poslovnem svetu in bogatem mednarodnem mreženju, ki ga posebej bogatijo izkušnje z rednih izobraževanj na Harvard Business School, INSEAD, London School of Economics itd,, je nagovoril študente ter uvodoma podal: »Vprašanje finančne pismenosti postaja vse bolj pomembno tudi pri mladih in prav je, da se že na ravni šol, fakultet ozavešča mlade o varčevanju, o vprašanju o tem, kako varčevati za starost in izpostavil vlogo razpršenega in preudarnega plemenitenja premoženja.«

Mag. Benjamin Jošar, odlični magister znanosti Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, z veseljem vrača znanje in izkušnje nazaj na fakulteto med nove generacije študentov. Mag. Jošar ima bogate izkušnje s področja vodenja finančnih organizacij, bančništva in financ. Pred januarjem 2018, ko je nastopil funkcijo predsednika uprave družbe Triglav Skladi d. o. o., je opravljal funkcijo člana uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., pred tem tudi funkcijo izvršnega direktorja banke in predsednika uprave borznoposredniške družbe iz druge bančno-finančne skupine. V preteklosti je deloval tudi kot predsednik oziroma član nadzornih svetov v več finančnih družbah. Po izobrazbi je magister poslovodenja in organizacije z opravljenim Trium Global Executive MBA (NYU Stern, LSE, London in HEC Paris).

Mag. Jošar je študentom uvodoma odgovoril o izzivih vodenja v času pandemije in podal, da: »Leto 2021 je bilo z vidika gibanja kapitalskih trgov zelo donosno in je odražalo močno okrevanje gospodarstva po pandemiji Covid-19. Optimizem trgov se je odražal tudi v aktivnostih vlagateljev, saj smo Triglav Skladi beležili močne neto prilive in utrdili svojo pozicijo vodilnega upravljavca premoženja na trgu.« »Tisto, kar je bilo zanimivo času pandemije Covid-19, je to, da smo se brez posebnih težav dobesedno čez noč preselili na delo od doma.«

V nadaljevanju je izpostavil koncept družbeno odgovornega ravnanja in vodenja, ter dodal: »V letu 2021 smo Triglav Skladi začeli tudi pomembno partnerstvo na področju trajnostnega razvoja. Skupaj s Slovenskimi državnimi gozdovi smo izpeljali prvo komunikacijsko in aktivacijsko kampanjo Pomladimo slovenske gozdove. Hkrati digitalizacijo pospešeno uvajamo v vse poslovne procese družbe. V letu 2021 smo nadaljevali projekt digitalizacije podpornih procesov zalednih služb in dokumentarnega poslovanja.«

Posebej aktualno je bilo slišati izkušnje iz strateškega vodenja, strateškega mreženja, učenja in prenosa znanj v mednarodnih krogih kot vodenju v RS, ki jih je gost predal kot predsednik uprave družbe Triglav skladi d.o.o.. študentom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Med študenti se je razvila interaktivna razprava in gostu so postavili številna vprašanja: »Kako si je skozi življenje ustvaril mrežo? Zakaj ste izbrali ravno to pozicijo, kaj je največji izziv? Kaj bi naredili drugače, če bi bili zdaj na dodiplomskem študiju oziroma na našem mestu? Kako izobražujete zaposlene v podjetju (jih pošljete na izobraževanja izven podjetja, ali imate interna izobraževanja in notranjo bazo znanja o skladih / delnicah)? Kje / kaj je razlog, da so mednarodni (ameriški) skladi v zadnjih dveh letih podvojili svoje vrednosti, medtem ko so vaši skladi v tem obdobju zrasli za cca. 30% (Triglav tehnologija)? Smo Slovenci s pandemijo spremenili svoje investicijske navade? Če bi bili naših let, kako in koliko (%) bi varčevali? Ali ste zadovoljni s službo in kako se soočate s stresom? S katerimi izzivi ste se spopadli v času Covid-19 krize? Kakšna pričakovanja imate glede naložb v prihodnjem letu? Na kakšen način v podjetju skrbite za ohranjanje znanja in njegov pretok med zaposlenimi? Kako se vi spopadate z nemotiviranostjo zaposlenih in na kakšen način jih spodbujate? Na kakšen način »preverjate« kako dobro se zaposleni med seboj razumejo, saj vemo, da je ključ do uspeha podjetja tudi dober odnos med zaposlenimi? V kaj se trenutno najbolj splača vložiti denar? V katere sklade se trenutno največ vlaga? Za kakšne vrste varčevanj se najraje odločimo Slovenci in zakaj? Kakšno je vaše mnenje o finančni pismenosti Slovencev? Kaj lahko sami storimo, da postanemo finančno bolj pismeni?«

»Želimo biti prijazna finančna inštitucija blizu ljudem in ne zgolj klasična finančna inštitucija, zato tudi se družba Triglav Skladi d.o.o. odziva na trende vlaganja v trajnostni razvoj. Trajnost nam je blizu in ga razumemo tudi kot našo družbeno odgovornost, zato smo izpeljali projekt Gozd srčnosti, kjer smo z zaposlenimi posadili 2500 dreves. Tudi med zaposlenimi močno spodbujamo interno izobraževanje, mreženje in prenos znanj.«

Gostu mag. Benjaminu Jošarju se zahvaljujemo za odlično predavanje na fakulteti in delitev izkušenj v okviru vabljenih predavanj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Zapisala: prof. dr. Sandra Penger


Image gallery:

Publish your comment: