EF » EFnet » Novice » Uspeh slovenske ekipe na Mednarodni ekonomski olimpijadi

Uspeh slovenske ekipe na Mednarodni ekonomski olimpijadi

05.08.2022

V juliju 2022 je Slovenija prvič sodelovala na Mednarodni ekonomski olimpijadi za srednješolce. Olimpijada je potekala hibridno, država gostiteljica je bila Kitajska, več evropskih ekip pa se je zbralo v kraju Sirince blizu Izmirja v Turčiji.

Naša ekipa petih dijakinj in dijakov je dosegla izjemen uspeh. Luka Ponikvar s Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je osvojil srebrno medaljo, Špela Gačnik, Manca Mursa in Benjamin Nahtigal z Gimnazije Bežigrad ter Jakob Grmek s Škofijske gimnazije Vipava pa bronaste medalje. Špela Gačnik je prejela še pohvalo za dosežek pri testu iz finančne pismenosti.

Individualne uspehe dopolnjujeta še ekipna dosežka, saj se je slovenska ekipa po seštevku točk uvrstila na odlično 6. mesto (takoj za ZDA, Brazilijo, Kanado, Rusijo in Kitajsko), pri reševanju poslovnega primera pa na še boljše 4. mesto (takoj za Brazilijo, Kanado in Tajsko).

Mednarodna olimpijada je sestavljena iz treh delov. Test iz ekonomije vsebuje vprašanja izbirnega tipa in vprašanja odprtega tipa, test iz finančne pismenosti pa računalniško simulacijo naložb življenjskega cikla. Iz ekonomije in finančne pismenosti članice in člani ekipe tekmujejo individualno. Študija poslovnega primera je ekipna naloga, ki traja dva dni; letos so ekipe načrtovale bolj trajnostne poslovne prakse velikega kitajskega logističnega podjetja.

Slovenska ekipa je bila izbrana na Tekmovanju v znanju ekonomije, ki ga organizirata Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Ekonomska fakulteta. Pri pripravah ekipe na olimpijado so sodelovali doc. dr. Tanja Istenič, asist. dr. Aleš Toman, doc. dr. Darija Aleksić in izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek z Ekonomske fakultete ter prof. dr. Tomaž Košir s Fakultete za matematiko in fiziko.

Priprave na olimpijado in udeležbo slovenske ekipe in spremljevalcev na tekmovanju v Turčiji so finančno podprli podjetji GEN-I in Abelium, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Dijakinjam in dijakom čestitamo za dosežene uspehe!


Image gallery:

Publish your comment: