EF » EFnet » Novice » CEEPUS študijska izmenjava

CEEPUS študijska izmenjava

13.09.2022

Regionalni program CEEPUS razpisuje prosta mesta za študijsko izmenjavo v poletnem semestru 2022/23.

Študenti Ekonomske fakultete z aktivnim statusom študenta v študijskem letu 2022/23, se lahko udeležijo študijske izmenjave znotraj mreže »Amadeus (AT-0068-18-2223)«.

Gostujoča institucija in prosta mesta  

  • WU – Vienna University of Economics and Business (Avstrija)

2 mesti UG*

višina štipendije 1.150€/mesec

 

  • Prague University of Economics and Business (Češka)

1 mesto UG/PGG*

višina štipendije cca. 470€/mesec

 

  • Cracow University of Economics; Faculty of Economics and International Relations (Poljska)

1 mesto UG/PG*

višina štipendije cca. 265€/mesec

 

*UG: dodiplomska izmenjava; UG/PG: dodiplomska ali podiplomska izmenjava

 

Študenti, ki se odločijo za CEEPUS študijsko izmenjavo so upravičeni do štipendije; višina le-te se razlikuje glede na državo izmenjave, zagotavljala pa naj bi kritje osnovnih življenjskih stroškov.

Več informacij o CEEPUS programu po posameznih državah: https://www.ceepus.info

Prijava poteka preko elektronske pošte na naslov petra.burgar@ef.uni-lj.si in mora vsebovati motivacijsko pismo v angleškem jeziku (max. 500 besed). Rok za prijavo je 10. oktober 2022.

Na osnovi motivacijskega pisma, vsebinske skladnosti programa izbrane institucije, povprečne ocene študija in števila opravljenih izpitov, bo za posamezno destinacijo izbran najprimernejši kandidat. Izbrani kandidati bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje Ekonomske fakultete.


Publish your comment: