EF » EFnet » Novice » Novi raziskovalni projekti ARRS

Novi raziskovalni projekti ARRS

06.10.2022

Nadaljujemo z novičkami o novih raziskovalnih projektih; letos so bili še posebej uspešni prijavitelji ciljnih raziskovalni projektov (CRP). Prijavitelji iz naše fakultete so bili 100 % uspešni.

“Vpliv športne/gibalne aktivnosti na ekonomske in družbene stroške zdravja”, bodo proučevali  doc. dr.  Daša Farčnik s sodelavci EF in Fakultete za šport UL.

Doc. dr. Simon Colnar in sodelavci (Medicinska fakulteta UL in Fakulteta za socialno delo UL) so bili uspešni s prijavo “Reorganizacija sistema socialnih transferjev”.

“Modeliranje vplačil novih virov lastnih sredstev EU po državah članicah”, je tema, ki jo bodo proučevali izr. prof. dr. Vasja Rant in raziskovalci EF.

“Opredelitev modela kazalnikov za spremljanje potenciala uvajanja UI v Sloveniji s poglobljeno primerjalno analizo stanja v Sloveniji in v EU in multi-metodološko analizo stanja in trendov v Sloveniji” bodo proučevali raziskovalci pod vodstvom prof. dr. Tjaše Redek, sodelovali pa tudi raziskovalci iz IJS.

“Vpliv umetne inteligence na trg dela: ekonomska analiza, zmanjševanje kompetenčnega razkoraka in zagotavljanje delovnopravne zaščite” pa je CRP, ki so prijavili na Fakulteti za Upravo pod vodstvom dr. Valentine Franca, na EF pa bodo sodelovali raziskovalci pod okriljem prof. dr. Polone Domadenik Muren.

Poročamo pa tudi o novem so izvajalskem temeljnem raziskovalnem projektu: “Integriran pristop za hkratno reševanje okoljske in gospodarske krize” je tema, ki jo bodo pod vodstvom dr. Renato Slabe Erker iz Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER) reševali prof. dr. Vesna Žabkar in sodelavci.

Čestitke vsem sodelujočim in uspešno delo želimo!


Publish your comment: