EF » EFnet » Novice » Poziv k oddaji predlogov za nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo

Poziv k oddaji predlogov za nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo

04.10.2022

Univerza v Ljubljani bo naslednje leto prvič podelila nagrade dr. Ane Mayer Kansky za odmevna doktorska dela. Nagrada se podeljuje doktorskim delom, ki izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki ter katerih vsebina predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem ali/in umetniškem področju.

Za nagrade se lahko potegujejo doktorska dela študentov Univerze v Ljubljani, ki so bila uspešno zaključena od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2022.  Delo za nagrado lahko predlaga mentor kandidata, član Komisije za spremljanje doktorskega študenta ali kateri koli raziskovalec z ožjega področja doktorske disertacije.

Vabimo vas, da do 20. 10. 2022 oddate svoj predlog, tako da preko elektronske pošte na naslov mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si pošljete izpolnjen obrazec kandidata za nagrado. Torej, za izhodiščno prijavo pošljite samo kratek izpolnjen obrazec kandidata za nagrado; celotne prijave se bodo izdelovale v nadaljevanju.

Predlog, ki ga bo Senat fakultete posredoval na Univerzo v Ljubljani bo moral vsebovati:

– kratek opis in utemeljitev za predlagano delo, ki naj vsebinsko sledi merilom iz 6. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo;

– elektronsko kopijo predlaganega dela ali povezavo v repozitorij, kjer je delo shranjeno;

– drugo dokumentacijo, na podlagi katere bo komisija lahko presojala odmevnost v skladu z merili iz 6. člena (biografijo kandidata, bibliografijo kandidata, ki je nedvoumno vsebinsko povezana z doktorskim delom, dokazila o citiranosti, dokazila o odmevnosti dela v družbi ipd.);

– izpolnjena obrazca (obrazec za članice in obrazec kandidata za nagrado).

Pravilnik o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo (v PDF)


Publish your comment: