EF » EFnet » Novice » Podporno okolje za socialne podjetnike: izobraževanje in odločevalci

Podporno okolje za socialne podjetnike: izobraževanje in odločevalci

07.11.2022

Na naši fakulteti je 27. oktobra potekala 1. nacionalna delavnica, v sklopu projekta SocialB, z naslovom Podporno okolje za socialne podjetnike: izobraževanje in odločevalci.  Projekt SocialB je financiran s strani programa Erasmus+, katerega partnerica, skupaj s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Regijsko razvojno agencijo Kozjansko, je tudi Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Udeležence je pozdravila dr. Alenka Slavec Gomezel, nosilka predmeta Socialno podjetništvo na Ekonomski fakulteti in izvajalka izobraževanja SocialB. Dr. Irma Potočnik Slavič iz Filozofske fakultete, koordinatorica projekta SocialB na Univerzi v Ljubljani in dr. Barbara Hvalič Erzetič, asistentka pri predmetu Socialno podjetništvo na Ekonomski fakulteti in sodelavka projekta SocialB,  sta predstavili izobraževanje in usposabljanje kot pomemben del podpornega okolja za socialno podjetništvo. Povzeli sta, katere potrebe naslavljajo projekt in učna gradiva SocialB. Dr. Tatjana Rakar iz Fakultete za družbene vede, članica Usmerjevalne skupine in izvajalka izobraževanja SocialB, je ocenila uporabnost učnih gradiv SocialB in možnost njihove integracije v okviru Univerze v Ljubljani. Tjaša Vičič, študentka na Filozofski fakulteti in Darja Pipan, svetovalka za socialno podjetništvo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, udeleženki testiranja šestih učnih enot SocialB, ki je potekalo od aprila do junija 2022 in se je zaključilo z enotedensko delavnico, sta delili svoje izkušnje o pilotni izvedbi usposabljanja za socialno podjetništvo. O projektu SocialB pa je spregovorila tudi vodja projekta dr. Marie Taylor iz Technological University of the Shannon iz Irske. Udeležencem usposabljanja je bilo podeljeno potrdilo o usposabljanju.

Glavna tema delavnice je bila Oblikovanje politik kot ključni del podpornega okolja za socialno podjetništvo v Sloveniji, ki jo je pripravila mag. Urška Bitenc iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo, ki pa je tudi članica Usmerjevalne skupine in izvajalka izobraževanja SocialB.

Delavnice se je udeležilo 39 udeležencev, 15 jih je bilo prisotnih na fakulteti, 24 pa na zoomu. Študenti Ekonomske in Filozofske fakultete, visokošolski in višješolski predavatelji, predstavniki podpornih okolji in socialni podjetniki so delili svoje izkušnje in mnenja glede socialnega podjetništva v Sloveniji.

E-novice: https://socialb-erasmus.eu/sl/


Image gallery:

Publish your comment: