EF » EFnet » Novice » Svetovna mreža Univerze v Ljubljani: Spodbujanje potrošnikov k okoljsko trajnostnemu ravnanju

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani: Spodbujanje potrošnikov k okoljsko trajnostnemu ravnanju

26.10.2023

Minulo sredo, 25. oktobra 2023, se je v okviru Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL) odvijalo predavanje v angleškem jeziku z naslovom »Spodbujanje potrošnikov k okoljsko trajnostnemu ravnanju«. Vodila ga je prof. dr. Sara Dolnicar, profesorica turizma na avstralski Univerzi Queensland, članica Mednarodne akademije za preučevanje turizma, Avstralske akademije za družbene vede in Sveta za avstralsko turistično in gostinsko izobraževanje (CAUTHE). Na strani Ekonomske fakultete pa je hibridni dogodek v živo in na spletu povzovala red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, redna profesorica Katedre za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Profesorica dr. Dolnicar na Univerzi Queensland v Avstraliji trenutno aktivno raziskuje in eksperimentalno preizkuša strategije za spodbujanje okolju prijaznega vedenja med turisti. Na predstavitvi je osvetlila in predstavila svoje terenske eksperimente, med katerimi jih je veliko izvedla tudi v slovenskih hotelih. V teh raziskavah je njena ekipa preverjala praktično učinkovitost teoretično zasnovanih posegov za spremembo vedenja turistov. 

Kot smo lahko izvedeli, je cilj intervencij ki jih implementirajo, spodbuditi turiste k bolj trajnostnemu vedenju, obenem pa ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva gostov, mimo katere v turizmu enostavno ne moramo. Glavni cilj za izvajanje takšnih ukrepov je zmanjšanje emisij ogljika v turizmu. Turistični sektor namreč spada med pet najbolj onesnažujočih sektorjev na svetu in prispeva, kljub temu, da v celoti prispeva 8 % vseh izpustov toplogrednih plinov.

Dr. Dolnicarjeva v predavanju navaja, da nujno potrebujemo strategije oz. intervencije za spremembo vedenja, ki bodo učinkovite pri spodbujanju potrošnikov k bolj okoljsko trajnostnemu ravnanju. Glede na njene raziskave se je pokazalo, da bi najbolj optimalna rešitev bi bil avtomatiziran sistem za spremljanje okoljske učinkovitosti, ki bi nam omogočal izvajanje terenskih testiranj intervencij ter nadzor nad izboljšavami skozi čas.

Predavanje vredno ogleda, tako kot ostali dogodki, na katere vabi Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, z strokovnimi gosti, profesorji iz Slovenije in tujine. Posnetek predstavitve je dostopen na spletni strani YouTube.

Simona Vidmar, EfnewsImage gallery:

Publish your comment: