EF » EFnet » Novice » Pri predmetu Temelji managementa v sodelovanju s CEK predstavili E-tutor Temelji managementa in citiranje po APA standardih

Pri predmetu Temelji managementa v sodelovanju s CEK predstavili E-tutor Temelji managementa in citiranje po APA standardih

03.10.2023

Pri predmetu Temelji managementa (prof. dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger, izr. prof. dr. Judita Peterlin) se zahvaljujemo strokovnjakom Centralne Ekonomske knjižnice za večletno odlično sodelovanje in stalni razvoj inovativne, digitalizirane, tematske platforme E-tutor Temelji managementa (https://vodici.cek.ef.uni-lj.si/tm). Posebej se zahvaljujemo g. Urbanu Golobu in ga. Lidiji Manicini Bolka iz Centralne ekonomske knjižnice, ki sta predstavila novosti digitalne tematske platforme E-tutor Temelji managementa in novosti ter posebnosti citiranja in navajanja virov po novih (1. 10. 2023) APA standardih.

Odlično sodelovanje s strokovnjaki CEK in potreba po digitalizaciji predmeta se je začela takoj v prvih mesecih pandemije, oktobra 2020 pa smo skupaj že razvili tri tematske etutorje: Temelji managementa, Temelji managementa in organizacije ter Management za angleško govoreče študente. Gre za razvoj inovativnih informacijskih platform v podporo predmetu, kar predstavlja novost v svetovnem merilu razvoja sodobnih kurikulumov v dobi digitalizacije. Etutor Temelji mamagementa platforma obsega več kot 800.000 znanstvenih člankov, to stanje pa se iz minute v minuto spreminja in prek povezav sega v neskončnost podatkov, tako študentom managementa omogočamo ciljno branje v svetovno znanih revijah vezanih na področje managementa, vodenja in organizacije. Npr. če pogledamo na grobo oceno, da ima samo revija Harvard Business Review najmanj 13.000 člankov v platformi Etutor Temelji managementa (študentom management so na voljo vse številke od leta 1922 dalje).

Nosilci in pedagogi pri predmetu se zahvaljujemo vodstvu Ekonomske fakultete UL in strokovnjakom Centralne ekonomske knjižnice za odlično sodelovanje in stalni razvoj ter medsebojni prenos znanj.

Zapisala: prof. dr. Sandra Penger

3. 10. 2023


Image gallery:

Related news

Publish your comment: