EF » EFnet » Novice

Novice

26.05.2005

"Mednarodna kongresna dejavnost izredno niha, zato je načrtovanje preprosto nemogoče", je udeležencem EF diskusij o turizmu z naslovom Kongresi in poslovni turizem v svetu in Sloveniji, zaupal gospod Srečko Peterlič, vodja kongresne dejavnosti v Cankarjevem domu. Gospod Gorazd Čad, vodja strokovnega sveta Kongresnega urada Slovenije, pa je k temu dodal, da je v Sloveniji v […]

>>>

26.05.2005, ,

Ekonomsko fakulteto je v okviru SMF seminarja obiskala Hylke Vandenbusche (Katholieke Universiteit Leuven; CEPR) in prestavila analizo »Corporate Taxation in Slovenia in a European Perspective«. Gostja, ki je študijo naredila po naročilu Ministrstva za finance, je udeležencem razložila, kaj bi prineslo znižanje obdavčitve podjetij s 25 na 15 odstotkov. Kasneje je Jože P. Damijan (Ekonomska […]

>>>

23.05.2005,

Na Hrvaškem je letos potekala prva mednarodna akademija ITHAS 2005 (International Tourism and Hospitality at Sea) z naslovom Management turizma na otokih v Dalmaciji, katere se je udeležilo 10 študentov Ekonomske fakultete, predvsem študentje specialističnega študija turizma ter izbrani odličnjaki dodiplomskega študija. Poleg Ekonomske fakultete so bili v ta projekt vključeni študentje turizma na Ekonomski […]

>>>

19.05.2005

Na okrogli mizi z naslovom Izzivi projektnega financiranja infrastrukture v Sloveniji, ki je potekala po predstavitvi priročnika: Projektno financiranje: alternativna oblika financiranja investicijskih projektov, avtorjev Mojmirja Mraka, Maje Gazvoda in Maruše Mrak, so gostje Mitja Gaspari, guverner Banke Slovenije, Miran Jus, svetovalec za finančna in pravna vprašanja, Rajko Pirnat, profesor na Pravni fakulteti ter Marko […]

>>>

16.05.2005,

Na Ekonomski fakulteti je v okviru predmetov Postkeynesianska ekonomska analiza in Sodobne ekonomske teorije potekalo predavanje prof. dr. Sheile C. Dow z naslovom Plurality in Economics (Pluralnost v ekonomiji). Prof. Sheila C. Dow (na fotografiji) z Univerze v Stirlingu (Škotska) je avtorica številnih ekonomskih del, med drugim tudi knjige "The Methodology of Macroeconomic Thought: A […]

>>>

12.05.2005, ,

The Faculty of Economics saw the presentation of a new book entitled Medium-sized Firms and Economic Growth. The book was edited by Professor Janez Prašnikar and published by Nova Science Publishers, Inc., New York. The book is particularly valuable since it describes medium-sized companies that are often neglected. In the literature they are usually lumped […]

>>>

11.05.2005,

At the Students' Business Conference (SBC) students' undergraduate and master theses, business cases and projects are presented. Each year the SBC is attracting ever more ambitious students who are willing to present and compete for the top prize. This year, many students from other faculties have also decided to apply for the SBC. The programme […]

>>>

06.05.2005,

Na Ekonomski fakulteti, je v okviru Raziskovalnega centra (RCEF) potekal znanstveno-raziskovalni seminar, kjer je dr. Marc J. Goovaerts (na fotografiji) predstavil rezultate raziskave "Decision Principles Derived from Risk Measures". Marc Goovaerts je profesor aktuarstva na K.U.L Leuven in Univerzi v Amsterdamu. V članku, ki ga je predstavil, skupaj s soavtorjem Roger J.A. Laevenom ugotavljata razliko […]

>>>

05.05.2005,

Študenti četrtega letnika univerzitetnega dodiplomskega študija Ekonomija so v okviru projekta »Trg jeklarskih proizvodov in njihovo trženje: globalni in lokali izzivi«, ki se izvaja pri predmetu Mednarodno trženje, obiskali podjetje Merkur d.d., ki je največji slovenski distributer jeklarskih izdelkov. Ob prihodu sta študente sprejela mag. Aleš Ekar, direktor podružnice na Hrvaškem ter mag. Viktor Vauhnik, […]

>>>

19.04.2005, ,

Letošnje Dneve slovenske informatike so zaznamovale predstavitve strokovnjakov z različnih področij, diskusije, izmenjave izkušenj in mnenj v sklopu okroglih miz, skratka dogodka se je udeležilo okoli 400 informatikov, uporabnikov in raziskovalcev. Program so sestavljala predavanja strokovnjakov iz tujine, okrogla miza, na temo Povezovalna vloga informatike pri prehodu na e-poslovanje, posvet na temo Študij informatike po […]

>>>