EF » EFnet » Novice

Novice

08.10.2004

Ekonomski fakulteti je bil odobren projekt za izvedbo aktivnosti za pripravo novih visokošolskih programov skladih z bolonjsko deklaracijo, ki jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport. V okviru projekta bodo na Ekonomski fakulteti potekale številne aktivnosti, ki bodo prispevale predvsem h kakovosti novih študijskih programov po načelu 3+2 (Virtualni […]

>>>

30.09.2004,

Ekonomska fakulteta je sprejela povabilo v konzorcij poslovnih šol Nibes (Network of International Business and Economic Schools). Konzorcij Nibes omogoča študentom mednarodni študij v vsaj dveh državah. Tisti, ki so vpisani na redni magistrski program (MBA) bodo lahko v okviru konzorcija del študijskih obveznosti opravljali na eni od članic. Po končanem študiju bosta tem študentom […]

>>>

16.09.2004

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je začel Tretji konzorcijski magistrski študij. Konzorcijski magistrski program managementa je zaprt tip podiplomskega študija, v katerega se vključujejo podjetja, ta pa se povežejo v konzorcij, sklenejo z Ekonomsko fakulteto partnerstvo in prispevajo skupino obetavnih sodelavcev v dvoletni magistrski študij. V Tretji konzorcijski magistrski program je vključenih pet slovenskih […]

>>>

07.07.2004,

Avstrijska nacionalna banka (Oesterreichische Nationalbank) letos že petič zapored razpisuje nagrado z naslovom Olga Radzyner Award, katero bodo prejeli mladi ekonomisti z Albanije, BIH, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Makedonije, Madžarske, Latvije, Litve, Polske, Romunije, Srbije in Črne gore, Slovaške in Slovenije. Prijavljena dela morajo biti s področja ekonomske in monetarne politike v državah vzhodne in […]

>>>

16.06.2004,

Združenje Manager bo tudi letos podelilo priznanje za najboljšo diplomsko delo s področja managementa in priznanje za najboljše zaključno delo s področja managementa na magistrskem ali specialističnem študiju. Prednost imajo kandidature o aktualnih temah, ki so lahko v oporo vodilnemu managementu pri posodabljanju in večji učinkovitosti vodenja gospodarskih družb. Dodatne informacije: Nagradni razpis

>>>

15.06.2004

Društvo za Združene narode za RS razpisuje nagrade za najboljša visokošolska dela s področja delovanja Organizacije Združenih narodov. Za nagradni razpis so primerne vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja Združenih narodov, specializiranih agencij in vključevanje republike Slovenije v te institucije. Študenti naj se glede na izbiro teme obrnejo na svoje univerzitetne učitelje ali na tajništvo […]

>>>

25.05.2004

Lions klub tradicionalno razpisuje študijske pomoči za delno kritje materialnih stroškov priprave diplomskih del, študijskih raziskovanih projektov in obsežnejših seminarskih nalog diplomantov ali študentov višjih letnikov slovenskih fakultet in visokih šol, ki so s svojimi pisnimi izdelki, objavljenimi do 30. aprila 2004 pomembneje prispevali k prepoznavnosti Zasavja ali uveljavljanju humanitarnih ciljev lionističnega gibanja v slovenskem […]

>>>

24.02.2004,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani kontinuirano izboljšuje kakovost in opremljenost študija turizma. Po pridobitvi mednarodnega certifikata za kakovost turističnih programov TEDQUAL, ki je postavil mednarodno primerljive standarde izvajanja turističnega izobraževanja in raziskovanja, je fakulteta za potrebe turističnih študij pridobila status depozitne in postala tudi naročnik elektronske knjižnice Svetovne turistične organizacije. Svetovna turistična organizacija izvaja tudi […]

>>>

27.01.2004,

Na nagradnem razpisu podjetja Trimo, d.d., za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja ekonomije so bili nagrajeni naslednji študenti Ekonomske fakultete: – Uroš Oven – diplomsko delo: Vpliv multinacionalnih korporacij na ekonomsko politiko v okviru globalizacije.. Mentor: prof. dr. Zarjan Fabjančič. – Marko Kavčič – diplomsko delo: Znanje kot možna osnova konkurenčne prednosti […]

>>>

27.01.2004

Univerza v Ljubljani je razpisala teme za Prešernove nagrade študentom za raziskave in umetniške stvaritve v letu 2004, pripravljene v času dodiplomskega študija (pravilnik in poslovnik o podeljevanju Prešernovih nagrad najdete na naslovu: www.uni-lj.si). Razpis tem za Prešernove nagrade študentom za leto 2004 je bil objavljen v Objavah univerze št. 1/2004. Za Prešernovo nagrado se […]

>>>