EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005,

Študentska organizacija in Študentski svet sta takole poskrbela za pravljično zimsko idilo v atriju Ekonomske fakultete. (Avtorji: Gregor Pečko, Matevž Kaše, Matej Klepec in Žiga Slaviček).

>>>

13.01.2005

Center za poslovne primere in projekte (PEC) je gostil predstavnike Centra za eksperimentalno mehaniko (CEM) ter predstavnike podjetja Alpina (srečanja sta se udeležila predsednik uprave g. Kopač in vodja trženja). Namen dogodka je bil predstaviti projektno delo študentske skupine Špik in projektne skupine študentov 4. letnika ekonomije, ki so v okviru rednega dodiplomskega predmeta Mednarodno […]

>>>

13.01.2005,

Ekonomska fakulteta podelila dva tisočo potrdilo o diplomiranju na podiplomskem študiju . Blatnik Matjaž je dva tisoči diplomant podiplomskega študija Ekonomske fakultete. Pred komisijo (prof. dr. Danijel Pučko, predsednik, prof. dr. Tine Stanovnik, član, in prof. dr. Mojmir Mrak, mentor) je zagovarjal delo z naslovom Možnosti financiranja izgradnje avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji s pritegnitvijo […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani poteka prvi tečaj za srednje managerje na področju razminiranja iz JV Evrope. Na pettedenskem tečaju managementa, ki so ga pripravili UNDP (United Nations Development Programs), Mednarodna fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min, univerza Cranfield in CISEF, Center za izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete, so udeleženci iz Hrvaške, Bosne in […]

>>>

13.01.2005

Na CISEF-ovem seminarju Denarna politika in banke v letu 2002, ki je namenjen vodilnim bančnim in drugim finančnim strokovnjakom, so udeleženci obravnavali različne teme: denarno politiko in privatizacijo bank, instrumente denarne politike v letu 2002, finančne transakcije s tujino, javno finančni sektor in cene, plačilno bilanco Slovenije in odgovornost bankirja. O aktualnih problemih denarne politike […]

>>>

13.01.2005

Ekonomsko fakulteto je v sklopu programa EU Leonardo da Vinci obiskala norveška delegacija predstavnikov različnih izobraževalnih ustanov. Po nagovoru dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja, sta mag. Danijela Voljč (Mednarodna pisarna) in Jana Macarol (Praktično usposabljanje) predstavili mednarodno udejstvovanje fakultete in podrobnosti projektov Leonardo da Vinci. V razpravi so se izmenjali predlogi za vzpostavitev sodelovanja. Svoje […]

>>>

13.01.2005,

V okviru Slovenskega Makroekonomskega Foruma (SMF) sta Sašo Polanec in Janez Šušteršič predstavila rezultate raziskav: “Price Liberalization, Output Decline and Inequality in Transition”, “On the Evolution of Size and Productivity Distributions during Transition” in “Political Economy of Slovenian Transition”. Raziskave govorijo o slovenskem pristopu k procesu tranzicije. Avtorja sta na podlagi rezultatov predstavila teoretične in […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti je potekal tridnevni dvajseti kolokvij (konferenca) mednarodne zveze raziskovalcev organizacije EGOS (European Group for Organizational Studies). Gre za eno največjih akademskih združenj, saj se je kolokvija udeležilo okrog 1000 strokovnjakov organizacije in managementa iz 44 različnih držav. Organizacijo EGOS kolokvija je podprlo tudi nekaj najboljših slovenskih podjetij, udeležencem smo predstavili izključno slovenske […]

>>>

13.01.2005,

Skupina študentov evropskih držav, ki trenutno študirajo na Ekonomski fakulteti na Dunaju (Vienna University of Economics and Business Administration) je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani organizirala okroglo mizo v angleškem jeziku na temo “Slovenia, a country smashed between different culture”. Gostje okrogle mize so bili strokovnjaki z različnih področij delovanja v slovenskem prostoru (na fotografiji), […]

>>>

13.01.2005

Pogoji raziskovalnega dela se po posameznih področjih zelo razlikujejo. “Družboslovje, predvsem ekonomska znanost, je v primerjavi z naravoslovjem zapostavljena” je vodstvo Ekonomske fakultete na decembrskem srečanju opozorilo že ministra za šolstvo, znanost in šport. Tokrat pa se je zaradi omenjene problematike dekan prof. dr. Maks Tajnikar sestal z ministrom za delo, družino in socialne zadeve […]

>>>