EF » EFnet » Novice » Veliko priznanje za CISEF

Veliko priznanje za CISEF

13.01.2005

Veliko priznanje za CISEF

V petek, 1. marca 2002 se je končal prvi tečaj iz managementa za direktorje
Centrov za razminiranje iz Hrvatske, Bosne in Hercegovine, Albanije,
Azerbajdžana, Makedonije, Kosova, Zvezne Republike Jugoslavije. Tečaj, ki
obsega 240 ur, je potekal v organizaciji CISEFa, Centra za izpopolnjevanje
in svetovanje Ekonomske fakultete, v sodelovanju z Univerzo Cranfield iz
Velike Britanije, UNDP in Mednarodno fundacijo za razminiranje in pomoč
žrtvam min (ITF). CISEF bo v prihodnosti sodeloval z Univerzo Cranfield v
dveh smereh, na področju izobraževanja v JV Evropi in kot nadzornik
kakovosti izobraževalnih procesov v drugih delih sveta, kjer potekajo tečaji
za najvišji in srednji management na tem področju.


Related news

Publish your comment: