EF » EFnet » Novice » ŠPK 2006

ŠPK 2006

22.02.2006,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je potekala že tretja Študentska poslovna konferenca. Namen konference je bil prikazati uporabnost in učinkovitost sodelovanja med študentskimi projekti in poslovno skupnostjo. Tokrat se je na ŠPK prijavilo 5 mednarodnih in 100 slovenskih študentskih projektov, kar priča o velikem zanimanju za ta dogodek.

Otvoritvi, nagovorih dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja in predsednika uprave NLB, Marjana Kramarja, so sledile predstavitve del, tem pa okrogla miza na temo »Ali sem izkoristil svoj potencial?«, na kateri so sodelovali Žiga Debeljak; Mercator d.d., Tina Škerlj; MKZ d.d., Andrej Dolenc; Zmagovalec ŠPK 2003, Jana Macarol;CERŠ EF, in Andrej Ivanc; SIBO. Na koncu dogodka so nagrade v posameznih kategorijah podelili Tim Simmons; Veleposlanik Združenega kraljestva VB in Severne Irske, Milan Matos; predsednik uprave MKZ, Maks Tajnikar; dekan Ekonomske fakultete in Maja Makovec Brenčič, predsednica ŠPK 2006.


Zmagovalna dela:

Zlati poslovni načrt Študentske poslovne konference 2006

Skupina (Primož Strajnar, Lucija Kos, Nana Korošec): Privošči si, d.o.o.


Zlati mednarodni poslovni načrt

Projektna skupina (predstavnica: Eva Jelnikar): Internationalization Strategy of Hit d.o.o.


Zlato visokošolsko strokovno diplomsko delo ali naloga Študentske poslovne konference 2006

Žiga Ravnik: Analiza ekonomske upravičenosti investicij v okolje – Študija dveh primerov ravnanja z odpadki.


Zlato univerzitetno diplomsko delo Študentske poslovne konference 2006

Gregor Pfajfar: Postopek uvajanja trgovske blagovne znamke v podjetju Merkur.


Zlato specialistično / magistrsko delo Študentske poslovne konference 2006

Vesna Virant: Standardizacija ali adaptacija: trženjski izziv slovenskim mednarodno delujočim podjetjem.


Zlati poslovni projekt ali študijski primer Študentske poslovne konference 2006

Projektna skupina (Vojka Matek, Nina Veselinovič, Gregor Pfajfar, Marko Vahen, Anja Rome, Karmen Jakob): Trg jeklarskih proizvodov in njihovo trženje: globalni in lokalni izzivi.


Zlata predstavitev Študentske poslovne konference 2006

Projektna skupina (Mladen Dakić, Tina Leskovšek, Gregor Pfajfar, Petra Muth): Tržno komunikacijski načrt, blagovna znamka Signal.


Nagrada Veleposlaništva Združenega kraljestva VB in Severne Irske

Goran Žibrik: Uvedba koncepta stroškov po aktivnostih poslovnega procesa v Zavarovalnici Triglav.

Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo!


Related news

Publish your comment: