EF » EFnet » Novice » Nov program Poslovodenje in organizacija

Nov program Poslovodenje in organizacija

23.03.2006

Ekonomska fakulteta je na Svetu RS za visoko šolstvo akreditirala nov drugostopenjski magistrski program POSLOVODENJE IN ORGANIZACIJA, ki ga bo razpisala v študijskem letu 2006/07, kot redni podiplomski študij. Senat Univerze v Ljubljani pa je na svoji zadnji seji dovolil nadaljevanje procedure akreditiranja Mednarodnega drugostopenjskega magistrskega programa MANAGEMENT IN EKONOMIKA V ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTU ter interdisciplinarnega drugostopenjskega magistrskega študijskega programa MANAGEMENT V ŠPORTU, ki ga je Ekonomska fakultete pripravila skupaj s Fakulteto za šport UL.


Related news

Publish your comment: