EF » EFnet » Novice » Strateška konferenca EF

Strateška konferenca EF

27.03.2006

Vodstvo EF vsako leto organizira strateško konferenco, na kateri širši krog zaposlenih razpravlja o razvoju fakultete v prihodnosti. Fakulteta je v zadnji fazi pridobivanja mednarodne akreditacije EFMD – EQUIS, z njo so bile povezane strateške usmeritve, ki jim je fakulteta sledila v zadnjem 5 – letnem obdobju. Cilji so pravzaprav v celoti doseženi, zato je fakulteta na prelomnici, ko je potrebno sprejeti nove smernice razvoja. Zaradi sprememb v okolju, družbeno političnih sprememb, nejasnosti v zvezi s financiranjem bolonjskih programov, novih zakonov, spodbujanja nastajanja novih šol oz. univerz, ostaja neodgovorjeno marsikatero vprašanje, vendar nekaj je jasno: Ekonomska fakulteta v Ljubljani bo vidna članica skupine najkakovostnejših evropskih poslovnih in ekonomskih šol z jasno prepoznavnim pomenom za slovensko gospodarstvo in gospodarstvo osrednje in jugovzhodne Evrope in z najvišjimi mednarodnimi učnimi ter raziskovalnimi standardi, zaradi katerih bo skupaj s svojimi študenti in diplomanti privlačna tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo.


Related news

Publish your comment: