EF » EFnet » Novice » ŠPK 2007

ŠPK 2007

23.02.2007,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je potekala že četrta Študentska poslovna konferenca. Namen konference je bil prikazati uporabnost in učinkovitost sodelovanja med študentskimi projekti in poslovno skupnostjo. Tokrat se je na ŠPK prijavilo 14 mednarodnih in 150 slovenskih študentskih projektov, kar priča o velikem zanimanju za ta dogodek.

Otvoritvi, nagovorih dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja in predsednice ŠPK 2007, prof. dr. Maje Makovec Brenčič, so sledile predstavitve del, za tem pa okrogla miza na temo »Kako sem uspel?«, na kateri sta sodelovala uspešna diplomanta Ekonomske fakultete, Mateja Jesenek, članica uprave Mercator d.d. in Robert Ličen, predsednik uprave Steklarne Rogaške d.d.. Dogodek je bil zaokrožen s podelitvijo nagrad v posameznih kategorijah, ki so jih podelili Matej Golob Matzele, glavni direktor Poteza Naložbe d.o.o., Marjan Kramar, predsednik uprave skupine NLB, Maks Tajnikar; dekan Ekonomske fakultete in Maja Makovec Brenčič, predsednica ŠPK 2007.

Zmagovalna dela:
Zlati poslovni načrt Študentske poslovne konference 2007 (400 EUR):
Poslovni načrt: Hayco d.o.o (Marko Černigoj, Vanja Črepinšek, Marina Dužnik, Mojca Tušar, Urška Vanovšek)

Zlati mednarodni poslovni projekt (500 EUR):
Go East: The introduction of the FRoSTA Brand to the Ukraine Vera Forst, Nicole Schupke, Simone Weiss, Markus Wiedner (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)

Zlato visokošolsko strokovno diplomsko delo ali naloga Študentske poslovne konference 2007 (200 EUR):
Mateja Zorn (Investicijski program obnove mHE AJBA)

Zlato univerzitetno diplomsko delo Študentske poslovne konference 2007 (300 EUR):
Sašo Šmigić (Ocenjevanje optimalne strukture kapitala podjetja BTC d.d.)

Zlato specialistično / magistrsko delo Študentske poslovne konference 2007 (450 EUR):
Petra Lapajne (Efficiency of promotional Pricing Policy in Merkur Group: The Case of Durables)

Zlati poslovni projekt ali študijski primer Študentske poslovne konference 2007 (650 EUR):
Podatkovno rudarjenje na primeru podjetja Merkur (Miha Borsellino, Blaž Hočevar, Vasja Sluga)

Zlata predstavitev Študentske poslovne konference 2007 (praktična nagrada sponzorja ŠPK 2007, podjetja Gorenje d.d.)- DVX
Markus Wiedner (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)

Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo!


Image gallery:

Related news

Publish your comment: