EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Pričetek Poslovne akademije CISEF za Premogovnik Velenje

Pričetek Poslovne akademije CISEF za Premogovnik Velenje

10.10.2008

V torek, 7. oktobra 2008, se je v Velenju pričela POSLOVNA AKADEMIJA CISEF za PREMOGOVNIK VELENJE. Uvodno predavanje Pogled na strateški management v podjetju je imel prof. dr. Danijel Pučko.

Programski vodja Poslovna akademije je prof. dr. Vlado Dimovski, obsega pa 70 pedagoških ur. V programu so vključena ključna področja poslovnih ved, in sicer sodobni vidiki managementa, projektno vodenje, motivacija in timsko delo, poslovni bonton, trženje, poslovne finance in računovodstvo. Večina predavateljev je z Ekonomske fakultete, nekatere vsebine pa bodo predstavili strokovnjaki iz podjetij.

Poslovne akademije se udeležuje 39 mlajših sodelavcev z univerzitetno izobrazbo (večina neekonomsko) iz družb v skupini Premogovnik Velenje, ki naj bi v prihodnje prevzemali ključne delovne naloge. Udeleženci bodo tekom izobraževanja pripravljali projektne naloge na konkretnih poslovnih izzivih, ki jih bodo ob zaključku, maja 2009, predstavili vodstvu.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: