EF » EFnet » Posel in ekonomija » Nagrado finanzissimo ’08 prejel študent naše fakultete Srečko Zimic

Nagrado finanzissimo ’08 prejel študent naše fakultete Srečko Zimic

03.12.2008

Nagrado finanzissimo '08 za izjemne dosežke na področju finančnega novinarstva, ki jo podeljujeta Raiffeisen Banka in Raiffeisen Capital Management v Sloveniji, je prejel tudi študent naše fakultete Srečko Zimic. Za nagrado mu iskreno čestitamo.

Splošna tema razpisa, ki naj bi jo obravnavali že objavljeni prispevki, se je glasila Vloga skladov v obdobju nepredvidljivih kapitalskih trgov. Za nagrado so se avtorji potegovali v dveh glavnih kategorijah, namreč dnevnik in tednik/mesečnik.

Neodvisna žirija – v njej so sodelovali vidni predstavniki novinarske, naložbene in finančne stroke z dolgoletnimi izkušnjami – je v presojo prejela 24 prispevkov. V skladu s posebnim sistemom točkovanja (1-6 točk) so jih ocenili po vnaprej določenih kriterijih, med katerimi so bili kreativnost, širina obravnavane teme, prijaznost bralcu, temeljita raziskanost in drugi. Za izjemne dosežke so lahko člani žirije po lastni presoji dodelili tudi 8 točk.

Po mnenju članov žirije je med najvidnejšimi dosežki finančnega poročanja tudi prispevek Srečka Zimica (v kategoriji obetavni mladi poročevalec), ki je žirijo prepričal s prispevkom Stečaj družbe za upravljanje ne pomeni izgube premoženja v vzajemnih skladih. V svojem prispevku je preveril zgodbo in opozorila, da bi lahko finančna kriza povzročila likvidnostne težave družb za upravljanje in celo njihove stečaje, kar bi ogrozilo sredstva vlagateljev v vzajemne sklade. Z izjavami ekonomskih strokovnjakov je podkrepil tezo o dolgoročni plačilni sposobnosti skladov in osvetlil dogajanje v obdobju likvidnostnega tveganja družb za upravljanje. Člani žirije so pri tem prispevku še zlasti visoko ocenili kriterija razumljivosti in koristnosti za bralca.


Related news

Publish your comment: