EF » EFnet » Posel in ekonomija » Nagrajenci 8. Trimovih raziskovalnih nagrad

Nagrajenci 8. Trimovih raziskovalnih nagrad

15.05.2009

Trimo je že osmo leto zapored podelil tradicionalne Trimove raziskovalne nagrade za najboljša diplomska, specialistična in magistrska dela ter doktorske dizertacije. Nagrade je letos prejelo 54 nagrajencev z 19 fakultet iz Bosne in Hercegovine, Madžarske, Srbije in Slovenije. Med njimi so nagrade tudi letos prejeli študenti naše fakultete.

Diplomska dela:

- Klavdija Grm: Nasprotja znotraj trajnostnega razvoja v primeru uvedbe biogoriv (Mentor: prof. dr. Bogomir Kovač)
- Tina Šinkovec: Razmejevanje prihodkov in stroškov glede na stopnjo dokončanosti gradbenih projektov (Mentorica: prof. dr. Slavka Kavčič)
- Marina Trkman: Uporaba in analiza orodja Wiki kot intraneta v podjetju Iskra sistemi d.d. (Mentor: mag. Aleš Popovič, asistent)
- Matjaž Vidovič: Modeliranje poslovnih procesov v velikem trgovskem podjetju (Mentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger)

Magistrska dela:

- Marjetka Vozelj: Oblikovanje kontrolinga za obvladovanje hčerinskih družb v tujini na primeru družbe »Trimo Inženjering« (Mentor: prof. dr. Marko Hočevar)

Doktorske disertacije:

- Ksenija Pušnik: Dejavniki izstopa podjetij s trga na primeru Slovenije (Mentor: prof. dr. Maks Tajnikar)
- Peter Trkman: Optimizacija procesa enodimenzionalnega razreza v zaporednih časovnih obdobjih (Mentor: prof. dr. Miro Gradišar)

Nagrajencem iskreno čestitamo!


Image gallery:

Related news

Publish your comment: