EF » EFnet » Posel in ekonomija » Obisk študentov IMB študija v podjetju Danfoss Trata

Obisk študentov IMB študija v podjetju Danfoss Trata

19.05.2009

Slovenski in tuji študenti usmeritve Tehnološki management na Mednarodnem rednem magistrskem programu IMB iz Ekonomske fakultete v Ljubljani so obiskali podjetje Danfoss Trata. V okviru njihovega obiska jim je Urh Hudoklin, operations direktor, predstavil na kratko področje dela Danfoss Trate in pomembno vlogo Trate znotraj celotne skupine Danfoss. Sledilo je poučno in razgibano predavanje o vodenju proizvodnih procesov v Danfoss Trati ter diskusija s študenti, med katerimi sta bila tudi dva inžinerja strojništva, inžiner gradbeništva, pravnik ter ekonomisti. Srečanje se je zaključilo z ogledom skladišča ter proizvodnje.

Omenjeni obisk predstavlja nadaljevanje plodnega sodelovanja Danfoss Trate z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani na številnih področjih. Pri tem velja posebej izpostaviti članstvo direktorja Danfoss Trate v Strokovnem svetu Ekonomske fakultete, ki ga sestavljajo najbolj vidni in priznani gospodarstveniki v slovenskem prostoru, številni obiski domačih in tujih študentov v Danfoss Trati, pisanje novo nastajajočega učbenika pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem poslovanju, kjer bo kot eden izmed primerov dobrih praks izpostavljeno podjetje Danfoss Trata, sodelovanje v okviru novega mentorskega programa IMB magistrskim študentom ter potek izdelave doktorske naloge z naslovom »Managing buyer-supplier relationships in transnational companies as a source of competitive advantage« v sodelovanju s Tehnično univerzo Eindhoven na Nizozemskem, ki jo piše asistent mag. Matevž Rašković.


Related news

Publish your comment: