EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Seminar CISEF: Analiza bilanc 1, mag. Jože Kaligaro

Seminar CISEF: Analiza bilanc 1, mag. Jože Kaligaro

27.01.2011

V četrtek, 27. januarja 2011 je na Ekonomski fakulteti potekal dobro uveljavljen seminar z delavnico Analiza Bilanc 1, ki ga vodi mag. Jože Kaligaro. Seminar bo potekal še v petek, 28. januarja.

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem v gospodarskih družbah, ki se želijo podrobneje seznaniti z vsebino računovodskih izkazov za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov računovodskih informacij oziroma pri svojem delu potrebujejo znanja s področja analiziranja računovodskih izkazov.

Drugi del seminarja z delavnico se bo odvijal v mesecu maju pod vodstvom doc. dr. Aljoše Valentinčiča.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: