EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Poslovni seminar CISEF: Postanite vrhunski vodja

Poslovni seminar CISEF: Postanite vrhunski vodja

03.03.2011

V sredo, 2. marca je CISEF izvedel seminar "Postanite vrhunski vodja". Udeležence je skozi program vodila mag. Irena Deželak, poslovna trenerka s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa.

Hitro spreminjajoča okolja, v katerih podjetja delujejo, zahtevajo učinkovito prilagajanje. Temu morajo vodje prilagoditi in posodobiti stile in metode vodenja zaposlenih. Seminar je udeležencem ponudil znanje in primere, ki so nadgradili njihove izkušnje in jim omogočil vpogled v dobre prakse, neposredno uporabne pri delu vodje in je bil po analizi anketnih vprašalnikov odlično ocenjen.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: