EF » EFnet » Novice » Na Sustainability akademiji o pretvarjanju strategije v prakso

Na Sustainability akademiji o pretvarjanju strategije v prakso

19.05.2011

Udeleženci akademije Sustainability Leadership in Inspiration so pretekli vikend črpali znanje od Adriane Rejc Buhovac, izredne profesorice na Ekonomski fakulteti. Tokratni modul je bil še bolj praktično zasnovan kot ostali.

Udeleženci so v skupinah pripravili pet generičnih strateških map za podjetja iz različnih sektorjev. Spoznali so model prispevka podjetja k trajnostnemu razvoju in vzročno posledične povezave znotraj njega. Hkrati so nadgradili svoje znanje o sodobnih strateških sistemih kazalcev za merjenje uspešnosti in se naučili njihovega oblikovanja. Med drugim so govorili tudi o mehanizmih za razvoj organizacijske kulture, ki spodbuja družbeno odgovorno vedenje. Sobotna predavanja so minila v duhu usklajevanja nagrajevanja zaposlenih s strategijo družbene odgovornosti.

Odlično in kreativno vzdušje je razvidno iz fotogalerije.


Image gallery:

Publish your comment: