EF » EFnet » Posel in ekonomija » Tudi s prostovoljnim delom do kariere

Tudi s prostovoljnim delom do kariere

19.09.2011

Delo, pa naj bo študentsko, prostovoljno ali prva zaposlitev, študentu ne bi smela predstavljati kratkoročne odločitve, pač pa je potrebno nanj gledati dolgoročno in strateško. Med študijem je iskanje študentskega dela običajen pojav, vse pogosteje pa se dogaja, da študent ne opravlja dela, ki bi kakorkoli doprineslo k pridobivanju izkušenj s področja izbranega študija oz. smeri. Tovrstno izbrano delo je pogosto nepremišljeno. Veliko študentov se iskanja zaposlitve loti napačno. Študent se npr. velikokrat odloči vnaprej, kakšno delo bo opravljal in kakšno bo plačilo za opravljeno delo, preden sploh pridobi izkušnje, oz. odločitve sprejema že v fazi iskanja prve zaposlitve.

Ker velikokrat želje po razpisanem delu ne ustrezajo, se študent odloči za delo, ki z vidika smeri in panoge ni primerno njegovi izobrazbi.  Študent si sicer prisluži (želeni, potrebni) denar, vendar ne pridobi formalno priznanih delovnih izkušenj, povezanih s kariero.

Zato je zelo priporočljivo, da študent že v času študija opravlja takšno delo, ki je po področju povezano z njegovo kariero, četudi na prostovoljni bazi. Prostovoljno delo zelo pogosto najprej povežemo s socialnim delom,  vendar ga je potrebno razumeti veliko širše. Izkušnje seveda ni mogoče dobiti, če študent ne dobi primernega študentskega dela, zato je v takem primeru za študenta dobro, da prve izkušnje, ki kasneje igrajo vlogo odskočne deske, pridobi na prostovoljni bazi. Študent lahko tako prisostvuje pri različnih projektnih nalogah, svoje veščine in znanja uporablja za poučevanje drugih, se tako izpopolnjuje in dodatno izobražuje.

 Prednosti prostovoljnega dela

 Preko prostovoljnega dela lahko vsak posameznik:

  • pridobi delovne izkušnje, ki mu obogatijo življenjepis,
  • preizkusi lahko, ali mu izbrano delo ustreza ali ne,
  • nauči se veliko novega – vlaga v znanje in dodatno razvija svoje sposobnosti,
  • ustvari si networking, ki mu je kasneje v pomoč pri oblikovanju kariere,
  • potencialnemu delodajalcu pokaže zrelost in željo po delu,
  • ustvari pozitivno samopodobo, zadovoljstvo s samim sabo in samozavest.

S prostovoljstvom si študent lahko ustvari prednost pred vsemi tistimi, ki delovnih izkušenj in neformalnih znanj nimajo, zato na prostovoljno delo glejte kot na investicijo v prihodnost.

Pomembno je tudi, da študent delodajalca zaprosi, da mu za opravljeno delo napiše priporočilno pismo oz. izda potrdilo, specificira dela, ki jih je študent opravljal in oceni njegovo delo. Taka referenčna potrdila so danes zelo koristna pri iskanju nove zaposlitve.

Prostovoljno delo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Prostovoljstvo je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani dobrodošlo v več oblikah:

  • v CERŠ-u (tutorstvo, pomoč študentom s posebnimi potrebami, pomoč pri raznih dogodkih, ki jih center organizira itd.);
  • v Mednarodni pisarni (delo na Poletni šoli);
  • pomoč pri organizaciji dogodkov;
  • administrativna pomoč.

V mesecu avgustu je CERŠ pripravil aktivnosti v povezavi z organizacijo tutorstva v novem študijskem letu. Skupaj s predstavniki Študentskega sveta Ekonomske fakultete v Ljubljani bo izvedel Razpis za več vrst tutorstva: uvajalno, za študente s posebnimi potrebami in prvič v tem letu predmetno tutorstvo za predmet Makroekonomija v  sodelovanju s skupino TOP20. Po izboru tutorjev, bo CERŠ poskrbel njihovo usposabljanje in svoje veščine bodo prvič v novem študijskem letu izkazali že na sprejemu za bruce oz. spoznavnem tednu v začetku oktobra.

Vse zainteresirane študente, ki v bi želeli sodelovati pri projektu tutorstvo vabimo, da se prijavite na razpis in stopite svoji karieri naproti.

Za opravljanje prostovoljnega dela nagrajena študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani

Tutorstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ima že večletno tradicijo in v veliko čast nam je, da je Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka nagradil študentko Ekonomske fakultete v Ljubljani, Tanjo Babac za njeno triletno prostovoljno delo – pomoč študentom s posebnimi potrebami.

S Tanjo Babac smo opravili kratek intervju, kjer se tudi sama strinja, da je odločitev za opravljanje prostovoljnega dela lahko dobra investicija za prihodnost.

Kaj je bil razlog, ki vas je vodil k odločitvi, da ste postali tutorka študentom s posebnimi potrebami?

S tutorstvom sem pravzaprav začela na pobudo Centra za razvoj študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani, zaradi uveljavljanja prakse. Toda, ko sem spoznala študente s posebnimi potrebami na naši fakulteti, sem se odločila za sodelovanje v prostovoljnem tutorstvu tudi v preostalih letih. Tutoranti so mi pokazali pravi pomen volje v življenju, še posebej me je navdušila njihova hvaležnost za pomoč, in ravno zaradi te hvaležnosti vsako leto z veseljem sodelujem kot njihova tutorka.

Zakaj je po vašem mnenju opravljanje prostovoljnega dela za študenta Ekonomske fakultete v Ljubljani lahko koristno? Ali bi se lahko strinjali, da je prostovoljno delo lahko tudi pot do uspešne kariere – zaposlitve?

Prostovoljstvo v kakršni koli obliki nudi ogromno osebnega zadovoljstva in rasti, poleg tega oseba pridobi življenjske izkušnje. Samo tutorstvo pa prinaša tudi znanje, saj je tako kot komunikacija, tudi učenje dvosmerno: medtem ko ti učiš druge, drugi učijo tebe. To pa prispeva k dopolnjevanju in bogatenju znanja. Po mojem mnenju delodajalci nikakor ne ostanejo ravnodušni, ko se znotraj kopice CV-jev srečajo z osebo, ki svoj prosti čas namenja “brezplačni” pomoči drugim. Verjetno smatrajo, da je taka oseba bolj pripravljena trdo delati, kljub temu da plačilo ne odraža nujno vloženega truda. Skratka, menim, da lahko prostovoljno delo le pripomore na poti do uspešne kariere.

Da se je prostovoljno delo že izkazalo za dobro naložbo, priča nagrada Mladinskega sveta Slovenije, kako pa je z delodajalci? Ste imeli že izkušnje z delodajalci in njihovim odzivom ob predložitvi CV-ja in opravljanja prostovoljnega dela?

Sama sem že imela pozitivne izkušnje z delodajalci, saj so me na večini razgovorov za službo povprašali tudi o tutorstvu (o izkušnjah, ki sem jih pridobila). To mi je predvsem dalo vedeti, da so omenjeno informacijo sploh upoštevali, preden so me poklicali na sam razgovor. Poleg tega smo s tutoranti reševali težave, ki so jih imeli pri predmetu Matematika, za kar menim, da je bil odločitveni razlog, da so me kasneje tudi povabili kot demonstratorko pri tem predmetu. Nasploh pa se je tutorstvo v mojem primeru izkazalo za dobro naložbo v osebnem življenju bolj kot poslovnem (priznanja, potrdila ipd.).


Publish your comment: