EF » EFnet » Posel in ekonomija » Izobraževanje za trajnostni razvoj

Izobraževanje za trajnostni razvoj

04.10.2011

»Gro Harlem Brundtland, norveška političarka, je leta 1987 v svojem poročilu dokončno utemeljila definicijo trajnostnega razvoja: ‘Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.’ Leta 2005 je Vrh Združenih narodov, strategijo trajnosti opredelil kot zahtevo po usklajevanju ‘treh stebrov trajnosti’: okoljskega, socialnega in ekonomskega.

Pomembno je, da se kot družba tretjega tisočletja zavedamo, da živeti trajnostno, dolgoročno pomeni, preživeti. Vsak človek, za življenje potrebuje denar, za preživetje pa mnogo več: sočloveka in zdravo okolje.

‘Pravila so zato, da se ne kršijo’ je eno izmed načel trajnosti, katero naj bi bilo deležno večje pozornosti tudi v Sloveniji. Ustvarjanje ekonomskega dobička na račun izčrpavanja družbenega in naravnega okolja je dejstvo, ki se zrcali v krizi vseh treh: naravnega, družbenega in ekonomskega okolja.

Izobraževanje na področju trajnostnega razvoja potrebujemo za razumevanje njegovih osnovnih načel. Pomembna je torej interpretacija treh stebrov trajnosti in udejanjanje trajnosti v resničnem svetu. Doseganje dobičkov v ekonomski sferi ne sme imeti prevlade nad vrednotami družbe in narave.

Dokaz o pomenu izobraževanja z namenom trajnostnega delovanja je tudi dejstvo, da je trajnostni razvoj – ‘sustainability’, med drugim pomembna komponenta izobraževanja svetovno znanih univerz in poslovnih šol. Harvard University, University of Oxford, Copenhagen Business School, Norwegian Business School,  Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in mnoge druge, svojim deležnikom ponujajo možnost izobraževanja, ter prevzemanja odgovornosti za dejanja, ki vodijo v družbo trajnostnega razvoja oziroma družbo vrednot.«

 

Tina Drolc, EFnews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: